×

 

Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Matematik

grundläggande nivå

Matematik grundläggande består av fyra delkurser, sammanlagt 600 poäng.
Kunskaper i matematik ger dig förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Välj kommun

Kursen går att söka till från flera kommuner.

Välj din hemkommun för att se specifik kursinformation.

Om matematik grundläggande

I matematik grundläggande lär du dig om matematik samt hur du kan använda matematik i olika sammanhang t ex i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.  Du får kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

I kursen lär du dig:

 • Taluppfattning och tals användning
 • Algebra
 • Geometri
 • Statistik och sannolikhet
 • Samband och förändringar
 • Problemlösning

Efter kursen har du fördjupade kunskaper i att:

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier, frågeställningar och metoder.
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Föra och följa matematiska resonemang.
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Delkurser

Matematik grundläggande består av fyra delkurser, sammanlagt 600 poäng.

Så här är det indelat:

 • Matematik nationell delkurs 1 är på 100 poäng
 • Matematik nationell delkurs 2 är på 100 poäng
 • Matematik nationell delkurs 3 är på 200 poäng
 • Matematik nationell delkurs 4 är på 200 poäng

Kursinformation

Sökbar i: Halmstad

Studieform Flex, Klassrum

Studietid Kvällstid, Dagtid, Individanpassad

Poäng 600

Kurskod GRNMAT2

Förkunskaper Inga förkunskaper krävs

Utbildningstyp Grundläggande kurs

Sökbar i: Stockholms stad

Studieform distance, Klassrum

Studietid Dagtid

Poäng 600

Kurskod GRNMAT2

Förkunskaper Inga förkunskaper krävs

Utbildningstyp Grundläggande kurs

Sökbar i: Jönköping

Studieform Klassrum

Studietid Dagtid

Poäng 600

Kurskod GRNMAT2

Förkunskaper Inga förkunskaper krävs

Utbildningstyp Grundläggande kurs

Sökbar i: Västerås

Studieform Flex

Studietid Dagtid

Kurskod GRNMAT2

Utbildningstyp Grundläggande kurs


Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

CSN

Bidrag och lån för att studera på komvux. Läs mer om att söka studiemedel.

Kostnadsfri kurs

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteraturen kostar, den betalar du för själv.

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.