×

 

Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Historia

grundläggande nivå

Historia grundläggande är en kurs på 150 poäng.
Du får förståelse av hur historia kan användas för att få perspektiv på nutid och framtid. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Välj kommun

Kursen går att söka till från flera kommuner.

Välj din hemkommun för att se specifik kursinformation.

Om historia grundläggande

I ämnet historia grundläggande breddar, fördjupar och utvecklar du ditt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

I kursen lär du dig att:

  • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
  • Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
  • Reflektera över din egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.
  • Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Efter kursen historia grundläggande har du fördjupade kunskaper inom:

  • Forntiden, medeltiden och forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700
  • Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700 – 1900
  • Imperialism och världskrig, cirka 1800 – 1950
  • Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid
  • Hur historia används och historiska begrepp

Kursinformation

Sökbar i: Halmstad

Studieform Flex

Studietid Dagtid

Poäng 150

Kurskod GRNHIS2

Förkunskaper Inga förkunskaper krävs

Utbildningstyp Grundläggande kurs

Utbildningsnivå Grundläggande

Sökbar i: Västerås

Studieform distance

Studietid Dagtid

Poäng 150

Kurskod GRNHIS2

Förkunskaper Inga förkunskaper krävs

Utbildningstyp Grundläggande kurs


Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

CSN

Bidrag och lån för att studera på komvux. Läs mer om att söka studiemedel.

Kostnadsfri kurs

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteraturen kostar, den betalar du för själv.

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.