×

 

Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Historia 1b

gymnasial nivå

Historia 1b är en kurs på 100 poäng.
Lär dig mer om historiska begrepp, förklaringar och samband. Du får en ökad förståelse av historiska samhällsförändringar.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Om historia 1b

Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid.

Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa. i kursen breddar, fördjupar och utvecklar du ditt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används. 

I kursen lär du dig:

  • Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  • Förmågan att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
  • Förmågan att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
  • Förmågan att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.
  • Förmågan att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Efter kursen har du fördjupade kunskaper inom:

  • Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  • Förmågan att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
  • Förmågan att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
  • Förmågan att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.
  • Förmågan att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Kursinformation

Sökbar i: Halmstad

Studieform Klassrum

Studietid Dagtid, Individanpassad

Poäng 100

Kurskod HISHIS01b

Utbildningstart 31 maj

Utbildningstyp Gymnasial kurs


Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

CSN

Bidrag och lån för att studera på komvux. Läs mer om att söka studiemedel.

Kostnadsfri kurs

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteraturen kostar, den betalar du för själv.

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.