×

 

 

Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Hemsjukvård

gymnasial nivå

Hemsjukvård är en kurs på 100 poäng.
I kursen får du kunskaper om vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder som kan utföras i hemmet.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Välj kommun

Kursen går att söka till från flera kommuner.

Välj din hemkommun för att se specifik kursinformation.

Om hemsjukvård

Kursen ingår i ämnet sjukvård som är tvärvetenskapligt och har sin grund i vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik.

Det behandlar vård- och omsorgsarbete främst inom hälso- och sjukvård. I begreppet vård och omsorg inryms även omvårdnad relaterad till sjukdomar. I kursen får du kunskaper om medicinskt omhändertagande. 

I kursen lär du dig:

 • Kunskaper om vård- och omsorgsåtgärder och medicinska åtgärder samt kunskaper om smärta och smärtbehandling.
 • Kunskaper om människan fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt vid ohälsa och i krissituationer samt förmåga att uppfatta och resonera om etiska frågeställningar.
 • Förmågan att planera egna arbetsinsatser samt att utföra vård- och omsorgsuppgifter och medicintekniska uppgifter vid sjukdomar och olycksfall utifrån lagar och andra bestämmelser.
 • Förmågan att uppmärksamma symtom och förändringar i människors hälsotillstånd.
 • Förmågan att använda teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter.
 • Förmågan att bemöta, kommunicera och samarbeta med patienter, närstående och personal.
 • Förmågan att pedagogiskt inspirera och motivera patienter till rehabiliterande eller habiliterande åtgärder och egenvård.
 • Förmågan att utvärdera, rapportera och dokumentera sitt arbete och resultat, även med hjälp av informationsteknik.

Efter kursen har du fördjupade kunskaper inom:

 • Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder som kan utföras i hemmet.
 • Vård i livets slutskede.
 • Människors reaktioner i kris och hur de kan hanteras inom vården.
 • Etiska frågeställningar i samband med vård i hemmet, till exempel rätten till integritet när hemmet blir en vårdplats.
 • Medicintekniska uppgifter som, enligt lagar och andra bestämmelser, inte kräver formell kompetens, till exempel blodprovtagning och sårvård.
 • Vårdplanering, dess syfte, innehåll och hur en sådan görs.
 • Medicinteknisk och annan utrustning.
 • Betydelsen av bemötande, kommunikation och samarbete.
 • Rehabilitering, habilitering och egenvård som kan utföras i hemmet.
 • System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.

Kursinformation

Sökbar i: Stockholm

Studieform Distans

Studietid Dagtid

Poäng 100

Utbildningstyp Gymnasial kurs

Utbildningsnivå Gymnasial


Viktiga datum

Sista ansökan: 11 jul 2021 Studiestart: 6 sep 2021

Sista ansökan: 15 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021
Ansök Ansök
Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

CSN

Bidrag och lån för att studera på komvux. Läs mer om att söka studiemedel.

Kostnadsfri kurs

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteraturen kostar, den betalar du för själv.

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.