×

 

Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Hälsopedagogik

gymnasial nivå

Hälsopedagogik är en kurs på 100 poäng.
Lär dig mer om människors hälsa samt om hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor och vilka konsekvenser de får för hälsan.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Om hälsopedagogik

I kursen får du kunskaper i ämnet pedagogiskt arbete. Du får kunskaper om olika pedagogiska verksamheter och förmåga att arbeta inom dessa utifrån styrdokument, en demokratisk värdegrund och överenskommelser om mänskliga rättigheter.

Ämnet har sin grund i pedagogik och didaktik med tydligt fokus på lärandets praktik och tar sin utgångspunkt i den pedagogiska yrkesverksamhetens teori och praktik. Det behandlar arbetsuppgifter och yrkesroller samt verksamheternas roll i samhället.

I kursen lär du dig:

 • Kunskaper om människors hälsa samt om hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor och vilka konsekvenser de får för hälsan.
 • Kunskaper om folkhälsoarbete och olika former av hälsofrämjande metoder och aktiviteter samt deras hälsoeffekter.
 • Förmågan att använda begrepp och teorier inom hälsoområdet.
 • Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som styr hälsoarbetet samt förmåga att arbeta utifrån dessa.
 • Förmågan att arbeta med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet samt på ett yrkesetiskt sätt.
 • Färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter samt undersökningar på individ-, grupp- och samhällsnivå.
 • Förmågan att diskutera egna och andras attityder till och värderingar av hälsa och hälsofrämjande arbete.
 • Förmågan att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.

Efter kursen har du fördjupade kunskaper inom:

 • Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.
 • Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.
 • Innebörden av ett salutogent förhållningssätt.
 • Arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på människors hälsa.
 • Innebörden av inflytande, delaktighet och jämställdhet för människors hälsa.
 • Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress.
 • Kriser och krishantering.
 • Lagar, mål, andra bestämmelser och överenskommelser för folkhälsoarbete på internationell, nationell och lokal nivå.
 • Metoder för att analysera människors hälsotillstånd.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
 • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Kursinformation

Sökbar i: Stockholm

Studieform Distans

Studietid Dagtid

Poäng 100

Kurskod HALHAL0

Förkunskaper Godkänt på grundläggande nivå

Utbildningstyp Gymnasial kurs

Utbildningsnivå Gymnasial


Viktiga datumSista ansökan: 19 sep 2021 Studiestart: 15 nov 2021

Ansök Ansök
Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

CSN

Bidrag och lån för att studera på komvux. Läs mer om att söka studiemedel.

Kostnadsfri kurs

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteraturen kostar, den betalar du för själv.

Kontakta oss

Kontakta SYV

Telefontid måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9-11.

Behöver du vägledning i val av studier eller yrke? Har du frågor gällande din studieplan, grundläggande behörighet, yrkesval m.m. så är du välkommen att höra av dig till vår SYV.

 

Kontakta vår administratör

Telefontid vardagar kl. 11-12.

Studerar du redan hos oss och har frågor om studieaktivering eller avbrott, intyg, betyg m.m. så är det vår administratör du ska kontakta.

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.