×

 

Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen

– inledande kurs

Hos oss kan du läsa Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen inledande kurs. Kursen är på 100 poäng och ger dig verktyg att delta i samhällslivet, att påverka sin livssituation och att bidra till samhällets utveckling. Dessa kunskaper är särskilt betydelsefulla i vår samtid.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Välj kommun

Kursen går att söka till från flera kommuner.

Välj din hemkommun för att se specifik kursinformation.

Om kursen: Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen inledande kurs

Du får kunskap om samhället och om människors livsvillkor. Kunskaper i de samhällsorienterande ämnena är särskilt betydelsefulla i en komplex samtid som präglas av snabb utvecklingstakt, globalisering och mångfald. Det här är den första kursen. Det finns även en fortsättningskurs.

I kursen lär du dig:

 • Individen och samhället
 • Så styrs Sverige
 • Information och kommunikation
 • Rättigheter och rättsskipning
 • Privatekonomi och samhällsekonomi

Efter kursen har du fördjupade kunskaper i att:

 • Reflektera över hur individer och samhällen organiseras, fungerar och förändras samt hur individer och grupper samverkar.
 • Använda en geografisk referensram samt reflektera över samspelet mellan människa, natur och samhälle.
 • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
 • Analysera religioner och livsåskådningar och hur de påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
 • Söka, analysera och kritiskt granska information från olika källor samt uttrycka och värdera olika ståndpunkter och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
 • Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara naturvetenskapliga samband i människokroppen, naturen, arbetslivet och samhället.

Kursinformation

Sökbar i: Halmstad

Studieform Klassrum

Studietid Dagtid, Individanpassad

Poäng 100

Kurskod GRNSOA2

Förkunskaper Inga förkunskaper krävs

Utbildningstyp Grundläggande kurs

Sökbar i: Stockholms stad

Studieform distance, Klassrum

Studietid Dagtid

Poäng 100

Kurskod GRNSOA2

Förkunskaper Inga förkunskaper krävs

Utbildningstyp Grundläggande kurs


Kontakta oss

Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

CSN

Bidrag och lån för att studera på komvux. Läs mer om att söka studiemedel.

Kostnadsfri kurs

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteraturen kostar, den betalar du för själv.

Alla grundläggande kurser

Det finns fler kurser inom grundläggande komvux. Du hittar hela listan här.

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.