×

 

Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Gerontologi och geriatrik

gymnasial nivå

Gerontologi och geriatrik är en kurs på 100 poäng.
Lär dig mer om det normala åldrandet samt om äldres hälsa, ohälsa och livskvalitet och om de behov som uppstår i samband med åldrandet.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Gerontologi och geriatrik

Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen ålder till dess att hon dör.

Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre. Ämnet gerontologi och geriatrik behandlar vård och omsorg om den äldre individen utifrån en helhetssyn.

I kursen lär du dig:

 • Kunskaper om det normala åldrandet hos kvinnor och män och om den åldrande människans behov samt om samhällets attityder till åldrandet.
 • Kunskaper om demens, andra äldrepsykiatriska och geriatriska tillstånd samt om läkemedelsanvändning hos äldre.
 • Förmågan att utföra vård- och omsorgsarbete, prevention, behandling och rehabilitering samt funktionsbevarande omsorg vid geriatriska och äldrepsykiatriska tillstånd.
 • Kunskaper om äldres och demenssjukas levnadsförhållanden och behov, förmåga att uppfatta, bedöma och åtgärda brister i dessa levnadsförhållanden samt att stödja individen för en ökad livskvalitet.
 • Kunskaper om kostens och måltidssituationens betydelse och om vikten av fysisk aktivitet vid åldrande och sjukdom samt förmåga att omsätta kunskaperna i praktik.
 • Förmågan att kommunicera med människor med geriatriska och äldrepsykiatriska tillstånd samt att använda språket som ett pedagogiskt redskap.
 • Förmågan att på ett etiskt, pedagogiskt och empatiskt sätt samarbeta med vårdtagare och närstående.
 • Kunskaper om frivilligorganisationers arbete och om lagar och andra bestämmelser inom vård och omsorg.

Efter kursen har du fördjupade kunskaper inom:

 • Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet samt den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv.
 • Demenssjukdomens olika faser samt specifika hjälpbehov i samband med dem.
 • Demenssjukdomar, utredning, bedömning av minnesfunktioner, intellektuella och motoriska funktioner.
 • Specifik vård och omsorg samt läkemedelsanvändning vid demenssjukdom.
 • Vård och omsorg i livets slutskede och palliativ vårdfilosofi.
 • Funktionsbevarande omsorg och kognitiva hjälpmedel vid demenssjukdom.
 • Dokumentation och levnadsberättelse.
 • Demenssjukas kost, nutrition och måltidsmiljö.
 • Kroppsnära omsorg samt munhälsa och fothälsa.
 • Prevention och säkerhet, till exempel hur man förebygger fallolyckor.
 • Bibehållande av den äldres integritet, värdighet, autonomi och delaktighet vid demenssjukdom.
 • Etiska dilemman vid vård av demenssjuka.
 • Kommunikation i svårare samtal och som pedagogiskt verktyg.
 • Pedagogiskt, empatiskt och etiskt förhållningssätt samt bemötande och samarbete med andra.
 • Närståendestöd vid demenssjukdom, teamarbete och intresseorganisationer.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området relaterade till det dagliga arbetet.

Kursinformation

Sökbar i: Stockholm

Studieform Distans, Klassrum

Studietid Dagtid

Poäng 100

Kurskod GERGER0

Förkunskaper Vård- och omsorgsarbete 2

Utbildningstyp Gymnasial kurs


Viktiga datum
Sista ansökan: 7 nov 2021 Studiestart: 3 jan 2022

Sista ansökan: 12 dec 2021 Studiestart: 7 feb 2022
Ansök Ansök
Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

CSN

Bidrag och lån för att studera på komvux. Läs mer om att söka studiemedel.

Kostnadsfri kurs

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteraturen kostar, den betalar du för själv.

Kontakta oss

Kontakta SYV

Telefontid måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9-11.

Behöver du vägledning i val av studier eller yrke? Har du frågor gällande din studieplan, grundläggande behörighet, yrkesval m.m. så är du välkommen att höra av dig till vår SYV.

 

Kontakta vår administratör

Telefontid vardagar kl. 11-12.

Studerar du redan hos oss och har frågor om studieaktivering eller avbrott, intyg, betyg m.m. så är det vår administratör du ska kontakta.

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.