×

 

Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Geografi

grundläggande nivå

Geografi grundläggande är en kurs på 150 poäng.
Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara – vi har alla ett ansvar att förvalta jorden och göra en hållbar utveckling möjlig. I geografin får du lära mer om just detta!

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Om geografi grundläggande

Geografi ger oss kunskap om de olika livsmiljöer som finns i vår omgivning samt en förståelse av människans levnadsvillkor.

I geografi grundläggande får du kunskaper om geografiska förhållanden, ett rumsligt medvetande samt kunskap om olika platser, regioner och levnadsvillkor. Du lär dig hur människa, samhälle och natur samspelar.  Och vilka konsekvenser detta samspel får för naturen och människors levnadsvillkor.

I kursen geografi grundläggande lär du dig:

  • Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
  • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
  • Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.
  • Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Efter kursen har du fördjupade kunskaper inom:

  • Olika livsmiljöer.
  • Geografins metoder, begrepp och arbetssätt.
  • Miljö, människor och hållbarhetsfrågor.

Kursinformation

Sökbar i: Halmstad

Studieform Flex

Studietid Dagtid, Individanpassad, Flexibel

Poäng 150

Kurskod GRNGEO2

Utbildningstart 31 maj

Förkunskaper Inga förkunskaper krävs.

Utbildningstyp Grundläggande kurs

Utbildningsnivå Grundläggande


Viktiga datumAnsök Ansök
Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

CSN

Bidrag och lån för att studera på komvux. Läs mer om att söka studiemedel.

Kostnadsfri kurs

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteraturen kostar, den betalar du för själv.

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.