×

 

Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

gymnasial nivå

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 är en kurs på 100 poäng.
Lär dig mer om olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Om kursen funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

I kursen får du kunskaper i ämnet specialpedagogik som är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin.

I ämnet behandlas människors olika villkor för lärande och utveckling i samspel med det omgivande samhället. Det behandlar också arbetsuppgifter, yrkesroller och verksamheter inom funktionshinderområdet. Du får kunskaper om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättningar. 

I kursen lär du dig:

 • Kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar.
 • Kunskaper om specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel samt färdigheter i att utveckla och använda dessa.
 • Förmågan att använda centrala specialpedagogiska begrepp.
 • Färdigheter i att kritiskt använda information från olika källor.
 • Förmågan att arbeta utifrån lagar och andra bestämmelser som styr olika verksamheter.
 • Förmågan att planera, genomföra, utvärdera, följa upp och dokumentera olika insatser och aktiviteter för att skapa goda villkor för människors deltagande i olika situationer.
 • Förmågan att kommunicera, samarbeta och samverka för att stödja och assistera människor i olika situationer.
 • Förmågan att diskutera egna, andras och samhällets attityder till, samt värderingar och bemötande av, människors olikheter.

Efter kursen har du fördjupade kunskaper inom:

 • Innehållet i, bakgrunden till och framväxten av organisationer, arbetssätt och olika insatser inom funktionshinderområdet.
 • Användande, utveckling och anpassning av specialpedagogiska arbetssätt och övriga hjälpmedel.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
 • Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr insatser och verksamheter för människor med funktionsnedsättningar.
 • Lagar, andra bestämmelser och praxis när det gäller arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik inom funktionshinderområdet.
 • Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter.
 • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Kursinformation

Sökbar i: Stockholm

Studieform Distans, Klassrum

Studietid Individanpassad

Poäng 100

Kurskod FUTFUN02

Utbildningstyp Gymnasial kurs


Ansök Ansök
Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

CSN

Bidrag och lån för att studera på komvux. Läs mer om att söka studiemedel.

Kostnadsfri kurs

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteraturen kostar, den betalar du för själv.

Kontakta oss

Kontakta SYV

Telefontid måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9-11.

Behöver du vägledning i val av studier eller yrke? Har du frågor gällande din studieplan, grundläggande behörighet, yrkesval m.m. så är du välkommen att höra av dig till vår SYV.

 

Kontakta vår administratör

Telefontid vardagar kl. 11-12.

Studerar du redan hos oss och har frågor om studieaktivering eller avbrott, intyg, betyg m.m. så är det vår administratör du ska kontakta.

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.