×

 

Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Etnicitet och kulturmöten

gymnasial nivå

Etnicitet och kulturmöten är en kurs på 100 poäng.
Lär dig mer om hur människor och samhället formar varandra, utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Om etnicitet och kulturmöten

I kursen får du kunskaper i ämnet sociologi. Du får kunskaper om olika samhällsförhållanden och om hur människor formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter

Ämnet sociologi behandlar sociala sammanhang och relationen mellan människan och samhället på individ-, grupp- och samhällsnivå.

I kursen lär du dig:

 • Kunskaper om hur människor och samhället formar varandra, utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv.
 • Förmågan att använda sociologiska begrepp, teorier och modeller.
 • Färdigheter i att kritiskt samla in, bearbeta och använda information från olika källor och förmåga att använda olika metoder för att samla in och bearbeta information.
 • Förmågan att diskutera samhällets, egna och andras attityder samt diskutera handlingar och värdera olika ståndpunkter.
 • Förmågan att problematisera kulturmöten och sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Efter kursen har du fördjupade kunskaper inom:

 • Svenska kulturer och kulturmöten i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle.
 • Innebörden i begreppen kultur, etnicitet, nationalitet och religion.
 • Migration, dess bakgrund och konsekvenser för människors levnadsförhållanden och delaktighet i samhället.
 • Politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
 • Aktuella företeelser i dagens mångkulturella samhälle och svensk samhällsdebatt om integrations- och segregationsfrågor.

Kursinformation

Sökbar i: Stockholm

Studieform Klassrum

Studietid Individanpassad

Poäng 100

Kurskod SOIETN0

Förkunskaper Godkänt på grundläggande nivå

Utbildningstyp Gymnasial kurs

Utbildningsnivå Gymnasial


Viktiga datumSista ansökan: 19 sep 2021 Studiestart: 15 nov 2021

Ansök Ansök
Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

CSN

Bidrag och lån för att studera på komvux. Läs mer om att söka studiemedel.

Kostnadsfri kurs

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteraturen kostar, den betalar du för själv.

Kontakta oss

Kontakta SYV

Telefontid måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9-11.

Behöver du vägledning i val av studier eller yrke? Har du frågor gällande din studieplan, grundläggande behörighet, yrkesval m.m. så är du välkommen att höra av dig till vår SYV.

 

Kontakta vår administratör

Telefontid vardagar kl. 11-12.

Studerar du redan hos oss och har frågor om studieaktivering eller avbrott, intyg, betyg m.m. så är det vår administratör du ska kontakta.

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.