×

 

 

Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Äldres hälsa och livskvalitet

gymnasial nivå

Äldres hälsa och livskvalitet är en kurs på 200 poäng.
Lär dig mer om att utföra vård- och omsorgshandlingar anpassade till den äldre individens behov för en ökad livskvalitet, samt i att planera och utvärdera egna arbetsinsatser.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Om etik och människans livsvillkor

Ämnet människan är till sin karaktär tvärvetenskapligt med innehåll från filosofi, sociologi, vårdvetenskap, religionskunskap och samhällskunskap.

I kursen lär du dig mer om de kulturella, etiska och sociala mönster som präglar människans liv.

I kursen lär du dig:

 • Kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar samt om hur människor påverkas av sin kultur.
 • Kunskaper om den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg.
 • Kunskaper om etiska begrepp och riktlinjer samt om värdekonflikter inom verksamhetsområdet.
 • Förmågan att uppfatta, tolka och värdera etiska och existentiella frågor.
 • Förmågan att kommunicera med och bemöta människor i olika sociala och kulturella sammanhang.

Efter kursen har du fördjupade kunskaper inom:

 • Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar.
 • Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn.
 • Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död.
 • Normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg.
 • Etiska begrepp och riktlinjer som är centrala för vård- och omsorgsarbete samt värdekonflikter inom verksamhetsområdet, till exempel patienters och brukares rätt till självbestämmande i relation till personalens behov av en god arbetsmiljö och rätten till en värdig död.
 • Hur sociala skillnader och generationsskillnader samt genusaspekter som rör till exempel rättvisa, sexualitet, normer och avvikelser, påverkar kommunikation med och bemötande av patienter och brukare.
 • Det egna förhållningssättet och den egna rollen i mötet med patienter och brukare.

Kursinformation

Sökbar i: Stockholm

Studieform Distans

Studietid Dagtid

Poäng 100

Utbildningstyp Gymnasial kurs


Viktiga datum

Sista ansökan: 11 jul 2021 Studiestart: 6 sep 2021

Sista ansökan: 15 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021
Ansök Ansök
Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

CSN

Bidrag och lån för att studera på komvux. Läs mer om att söka studiemedel.

Kostnadsfri kurs

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteraturen kostar, den betalar du för själv.

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.