×

 

Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Anatomi och fysiologi 1

gymnasial nivå

Anatomi och fysiologi 1 är en kurs på 50 poäng.
I kursen får du grundläggande kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Om anatomi och fysiologi 1

Ämnet anatomi och fysiologi grundar sig huvudsakligen på de medicinska kunskapsområdena anatomi, fysiologi, mikrobiologi och farmakologi. Det behandlar människokroppens uppbyggnad och funktion, vanliga mikroorganismer och deras spridningsvägar samt läkemedel.

I kursen lär du dig:

 • Grundläggande kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion.
 • Grundläggande medicinsk terminologi.
 • Grundläggande om läkemedel och läkemedelshantering, däribland olika administreringssätt, halveringstid, terapeutisk bredd och vanliga biverkningar.
 • Bestämmelser kring delegering och personligt ansvar för läkemedelshantering.
 • Vanliga mikroorganismer och hur de sprids.
 • Åtgärder för att förebygga smitta.

Efter kursen har du fördjupade kunskaper inom:

 • Människokroppens uppbyggnad och funktion
 • Medicinsk terminologi
 • Vanliga läkemedels användningsområden, administreringssätt samt förmåga att utföra enklare läkemedelsberäkning
 • Lagar och andra bestämmelser kopplade till läkemedel
 • Mikroorganismer och hur de sprids, smittförebyggande åtgärder samt kunskaper om kroppens försvarssystem

Kursinformation

Sökbar i: Stockholm

Studieform Distans, Klassrum

Studietid Individanpassad

Poäng 50

Kurskod ANOANA01

Utbildningstyp Gymnasial kurs

Utbildningsnivå Gymnasial yrkeskurs


Viktiga datum


Sista ansökan: 15 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021

Sista ansökan: 19 sep 2021 Studiestart: 15 nov 2021
Ansök Ansök

Kontakta oss

Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

CSN

Bidrag och lån för att studera på komvux. Läs mer om att söka studiemedel.

Kostnadsfri kurs

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteraturen kostar, den betalar du för själv.

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.