×

 

Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Anatomi och fysiologi 2

gymnasial nivå

Anatomi och fysiologi 1 är en kurs på 50 poäng.
I kursen får du fördjupade kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Om anatomi och fysiologi 2

Ämnet anatomi och fysiologi grundar sig huvudsakligen på de medicinska kunskapsområdena anatomi, fysiologi, mikrobiologi och farmakologi. Det behandlar människokroppens uppbyggnad och funktion, vanliga mikroorganismer och deras spridningsvägar samt läkemedel.

I kursen lär du dig:

 • Människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd och försvar.
 • Kroppens vätske-, elektrolyt- och näringsbalans.
 • Människans utveckling från barn till äldre.
 • Den fysiologiska processen kring människans fortplantning från befruktning till förlossning.
 • Fördjupad medicinsk terminologi.
 • Vanliga läkemedel och deras verkningssätt, användningsområden och vilka biverkningar de kan ha.
 • Enklare läkemedelsberäkning samt relevansbedömning av resultatet.
 • Lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.
 • Kroppens försvarssystem mot mikroorganismer och virus.

Efter kursen har du fördjupade kunskaper inom:

 • Människokroppens uppbyggnad och funktion
 • Människans normala fysiska utveckling
 • Medicinsk terminologi
 • Vanliga läkemedels användningsområden, administreringssätt samt förmåga att utföra enklare läkemedelsberäkning
 • Lagar och andra bestämmelser kopplade till läkemedel
 • Mikroorganismer och hur de sprids, smittförebyggande åtgärder samt kunskaper om kroppens försvarssystem

Kursinformation

Sökbar i: Stockholm

Studieform Distans

Studietid Individanpassad

Poäng 50

Kurskod ANOANA02

Förkunskaper Betyg i kursen Anatomi och fysiologi 1

Utbildningstyp Gymnasial kurs


Viktiga datum
Sista ansökan: 7 nov 2021 Studiestart: 3 jan 2022

Sista ansökan: 12 dec 2021 Studiestart: 7 feb 2022
Ansök Ansök
Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

CSN

Bidrag och lån för att studera på komvux. Läs mer om att söka studiemedel.

Kostnadsfri kurs

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteraturen kostar, den betalar du för själv.

Kontakta oss

Kontakta SYV

Telefontid måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9-11.

Behöver du vägledning i val av studier eller yrke? Har du frågor gällande din studieplan, grundläggande behörighet, yrkesval m.m. så är du välkommen att höra av dig till vår SYV.

 

Kontakta vår administratör

Telefontid vardagar kl. 11-12.

Studerar du redan hos oss och har frågor om studieaktivering eller avbrott, intyg, betyg m.m. så är det vår administratör du ska kontakta.

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.