Eductusportalen
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Svenska som andraspråk 1

Ansök här

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till ämne, syfte, situation och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument.
  • Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor.
  • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
  • Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  • Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar.
  • Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet språk.
  • Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål.
  • Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på hur muntliga situationer och texter kan användas för att bygga upp ordförrådet och utveckla språket.

 

Ansök här

Fakta om kursen

Kurskod

SVASVA01

Poäng

100

Typ

Kurs

Utbildningsform

Komvux

Nivå

Gymnasial kurs

Startdatum

Se kommunens hemsida

Studieform

Klassrum

Studietid

Dagtid

Studietakt

Deltid, Heltid

Praktisk information

Ansök via din hemkommun. Om du bor i Sollentuna så ansöker du via Kunskapsparken, Sollentuna kommun.

ANSÖK HÄR (SOLLENTUNA KOMMUN)

Samarbetspartner

Sollentuna kommun

Mer om Sollentuna kommun

Eductus Sollentuna

Kontakt Sollentuna

Sanela Curic

Skolledare
sanela.curic@eductus.se
08-623 45 78
Aniaraplatsen 4, Sollentuna
Sollentuna