Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Ping Pong
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Tvålärarskap mer än dubbelt så bra?

Det pratas mycket om bristerna inom SFI, t ex lärarbrist och att problemet att många elever inte fullföljer alla SFI-kurser. Mycket behövs göras på regeringsnivå, men även vi i skolans värld kan bidra till förbättringar. Jag arbetar själv med något som kallas tvålärarskap. Metoden gör att vi slår flera flugor i en smäll utan att ens märka det. Eller åtminstone samtidigt som vi har kul och utvecklas.

Kvalitet i undervisningen

Det bästa med tvålärarskapet är att man är två pedagoger som lär ut, stöttar varandra och utvecklar lektionerna. Jag får direkt återkoppling på mitt jobb. Jag och min kollega bollar ständigt idéer och infallsvinklar, ifrågasätta varandras förslag och på så vis spetsas vår undervisning till det bättre. Det kan självklart vara svårt att få sina idéer eller tankar ifrågasatta – men om inte vi själva gör det – vem gör det då?

Då lärarbrist gör det svårt att hitta behöriga lärare så skulle tvålärareskapet med en behörig och en obehörig lärare vara ett sätt att säkra kvaliteten. Lärarna diskuterar och lär av varandra. Det blir ett sätt att ständigt utvärdera och förbättra undervisningen. Det är även ett sätt att sambedöma elevernas uppgifter, ge en bättre och rättvis bedömning och minska rättningsbördan för pedagogerna.

Motiverade elever

För att få elever att fortsätta att läsa alla kurser på SFI så måste vi inspirera. Tvålärarskapet skapar förutsättningar för lärarna att utveckla undervisningen i större utsträckning än när man är ensam pedagog. När jag och min kollega arbetar fram lektioner genom samplanering och direkt feedback så skapar bättre lektioner och därmed får mer motiverade elever.

Vår möjlighet att skapa dialogiskt klassrumsklimat ökar. Eleverna ställer fler frågor då vi är två som hinner besvara dem. Frågor och responsen i klassrummet leder till ökat gemensamt kunskapsbyggande.

Ökad progression

Min erfarenhet är att elevernas lärsträcka förkortas. De får höra informationen på ett varierat sätt. Vi har även möjlighet att arbeta med eleverna i mindre grupper i gruppen i större utsträckning än en ensam pedagog har. Det leder till ökad individualisering av undervisningen och elever får ut maximalt av sin tid på SFI. Med detta arbetssätt är vi två som hela tiden kan se elevens utveckling, stötta och förklara på olika sätt. Detta leder till att eleverna känner motivation till vidare studier även när det är svårt.

En del pedagoger oroas över att tvålärarskapet leder till fler elever i klassrummet. Idag har jag och min kollega mellan 35-50 elever i klassrummet när vi har lektioner tillsammans. Eleverna läser den högsta SFI-kursen, D-nivån. Det är inga problem om man organiserar rätt. De dagar då vi inte har en stor sal så brukar vi ha kortare genomgångar tillsammans och sedan får eleverna arbeta tillsammans i mindre grupper. Där kan de tillsammans repetera, diskutera och hjälpa varandra. Det är när eleverna hjälper varandra som mycket av deras egen inlärning sker. Jag arbetar mycket med eget ansvar för studier och inlärning. Vi pedagoger finns och stöttar utan att ta ifrån eleverna deras ansvar.

Nya användningsområden

Idén med tvålärarskap skulle kunna användas ännu mer inom utbildningsformer där SFI-undervisning kombineras med yrkesutbildning. Inom yrkes-SFI finns ibland svårigheter att undervisa eleverna då de inte hade tillräckliga språkkunskaper. Detta kan lösas genom att arbeta i en tvålärarmodell med en SFI-lärare och en yrkeslärare.

Detta arbetssätt kanske inte passar alla men jag uppmanar er att testa! Det är när vi vågar testa nytt som vi utvecklas. Jag har under denna period sett en stor utveckling hos eleverna, hos oss pedagoger och i kvaliteten på våra lektioner. Jag har under tvåledarskapet satt mina första två A-betyg på SFI! Det är verkligen ett bevis på framgången med detta arbetssätt.

Är två lärare mer än dubbelt så bra? – Ja, utan tvekan!

//Sofia Wärn, SFI-lärare på Eductus Västerås

Min omnämnda kollega heter Lotta Andersson också lärare på Eductus i Västerås.

 

Är du intresserad av att läsa mer i ämnet? Här kommer några tips från Sofia

Gibbons. P (2010) Stärk språket, stärk lärandet. Hallgren & Fallgren. Stockholm

Strandberg. L (2009) Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar. Nordstedts. Stockholm

Nystrand. M (1997) Dialogic instruction: when recitation becomes conversation. I: Martin Nystrand, Adam Gamoran, Robert Kachur & Catherine Prendergast (eds), Opening Dialogue. Understanding the Dynamics of Language and Learning in the English Classroom. New York: Teachers College Press, s. 1-29

Wahlandt. A (2010) ”Vi vet vad vi ska prata om men inte hur vi ska komma dit” Två lärares ämnesövergripande och lyhörda samarbete i klassrummet. Göteborgs Universitet

http://www.dn.se/nyheter/sverige/ewa-stenberg-lararbristen-det-storsta-problemet/ publicerad 2016-05-16 Skribent Ewa Stenberg, Tidning DN.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/lattare-fa-arbete-for-den-som-klarat-sfi/ publicerad 2016-05-15 Skribent Kristoffer Örstadius, Tidning DN