Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Svenska som andraspråk

Vill du bli bättre på svenska? Svenska som andraspråk ger dig som har ett annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera på svenska.

Ett rikt språk ger ökade förutsättningar för att utveckla ny kunskap, studera vidare och ta aktiv del i samhälls-­ och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet och samspelar med andra människor i olika situationer.

Vi erbjuder följande kurser i Svenska som andraspråk:

Om Svenska som andraspråk

Undervisningen i kursen svenska som andraspråk utvecklar dina kunskaper i svenska samt omvärldskunskaper. Du får möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels att förstå talad och skriven svenska, dels att formulera dig och interagera med andra i tal och skrift samt att anpassa ditt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Du får även möjlighet att utveckla dina kunskaper om livsvillkor, samhälls­frågor och kulturella företeelser i sammanhang där svenska används.

Vad leder utbildningen till?

Kursen bidrar till att du stärker din flerspråkiga identitet och utvecklar tillit till din egen språkförmåga samtidigt som du får en ökad respekt för andras språk och andras sätt att uttrycka sig. Utbildningen leder till ökad förmåga att:

  • Förstå svenska i tal och skrift samt tolka innehållet.
  • Formulera sig och kommunicera på svenska i tal och skrift.
  • Använda språkliga strategier och hjälpmedel i olika sammanhang.
  • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.
  • Diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där det svenska språket används.

För vem passar utbildningen?

Undervisningen passar dig som vill veta mer om språk och kultur samt få möjlighet att vidareutveckla flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer varandra.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga

Varför välja Eductus?
  • Utbildningen utgår från dig, det du vill, det du kan och det du behöver
  • Vi ger dig snabbaste vägen till svenska språket
  • Vi vet vad som fungerar

#eductus