Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Ping Pong
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Språkpraktiken ledde till jobb

Maryan tog chansen att öva svenskan på en arbetsplats. Samtidigt fick hon chansen att visa arbetsgivaren vad hon går för. Nu har hon fått jobb.

Maryan läser för närvarande sfi i Göteborg. När möjligheten att göra en språkpraktik dök upp tvekade hon inte. Det skulle ge henne erfarenhet och möjlighet att bygga sin cv. Under hösten gjorde hon sin praktik på Scandic Crown Hotel i Göteborg där hon ingick i house keeping-teamet. Nu är praktiken klar och Maryan har blivit erbjuden jobb. Till en början kommer hon att jobba parallellt med att hon slutför sina sfi-studier.

Språkpraktik

Under en språkpraktik praktiserar eleven på ett företag parallellt med svenskstudierna. Målet med praktiken är att man ska lära sig den vardagliga kommunikationen och att utveckla sitt yrkesspråk. På skolan finns praktiksamordnare som jobbar aktivt med att matcha eleven med rätt företag. Det är inte ovanligt att praktiken leder till jobb. Ungefär 20% brukar få erbjudande om jobb efter avslutad praktik.

Vill du veta mer om språkpraktik? Prata med din lärare.