×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Språkförstärkande uppdrag - yrkeshögskola

Ett språkförstärkande uppdrag medyrkesspecifikt innehåll för studerande

Ett erbjudande för yrkeshögskolor som vill möta studerandes behov av språkförstärkning i syfte att säkerställa att de studerande vid inträde i den yrkesroll utbildningen förbereder för, har de yrkesinriktade språkkunskaper som arbetsmarknaden kräver.

Ett yrkesinriktad språkförstärkning borgar för en högre måluppfyllelse och goda resultat och ökad kvalité för yrkeshögskolan vilket gynnar den studerande så väl som utbildningsaktören. Det ger den studerande bättre förutsättningar att ta klivet in på arbetsmarknaden efter utbildningen och lägger grund för fortsatt kompetensutveckling i arbetslivet.

Svenska med yrkesinriktning (SMY) levereras efter samråd och överenskommelse med yrkeshögskolan utifrån den studerandes individuella behov och förmågor. Fokus ligger på den studerandes behov av språkförstärkning med tydlig språkkoppling till den studerandes utbildningsinnehåll, framtida bransch och yrke, arbetsuppgifter och ansvar.

Insatsen kan levereras både under teoretisk kurs och LIA, för enskild studerande eller i grupp och leveransen sker i huvudsak på distans.

Språkbedömningstester görs i början och slutet av insatsen för att säkerställa rätt nivå av språkförstärkning och för att mäta progression. Eductus genomför regelbunden utvärdering av leveransen och efter avslutad insats delges yrkeshögskolan en sammanställning.

Språkförstärkande uppdrag bidrar till integration och framtidssäkrad kompetens inom yrken med stort kompetensbehov. Insatsen är därmed ett led i såväl yrkeshögskolans erbjudande om kompetensutveckling av den enskilde, som kompetensförsörjning till arbetsmarknaden.


Kontakta oss så tar vi tillsammans fram en språkförstärkande insats för just er!