Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Spelutvecklingsföretag väljer Eductus för språkutbildning

Svenska spelutvecklare har under de senaste tre åren fördubblat sin omsättning och utvecklingen verkar hålla i sig. Enligt branschorganisationen Dataspelsbranschen är tillgången på kompetens ett av de största hoten mot fortsatt utveckling. Spelutvecklingsföretaget Stunlock Studios i Skövde ställde sig frågan hur de skulle kunna få sina medarbetare att stanna längre på företaget. Svaret blev utbildning i svenska språket.

Dataspelsbranschen omsätter miljarder årligen och är en av de snabbast växande branscherna i världen. Skövde har blivit ett nav inom den svenska spelutvecklingsbranschen. Svenska? Ja, det är en sanning med modifikation. Marknaden är global och spelarna är spridda över alla kontinenter. I branschen råder stark konkurrens om kompetent personal och dessa har inte alltid svenska som modersmål.

Språkutbildning för integration

Vad motiverar kompetenta medarbetare att stanna på sin arbetsplats och hur kan man som arbetsgivare öka sina chanser att få behålla medarbetare efter en kostsam rekryteringsprocess? Dessa två frågor ställde sig ledningen för spelutvecklingsföretaget Stunlock Studios då man nyligen rekryterat nyckelpersoner inom programmering och support.

Svaret blev integration i svenska samhället och först på agendan fanns svenska språket. De kontaktade då Eductus som har lång erfarenhet av integration och språkutbildning.

Företagets utländska medarbetare fick under tio tillfällen möjlighet att bekanta sig med och fördjupa sig i det svenska språket, de allra flesta för första gången. Detta blev ett uppskattat och berikande inslag i medarbetarnas arbetsvecka. I kursutvärderingen framgår bland annat att den elevaktiva och samlärande undervisningsformen uppskattades såväl som den positiva och tillåtande atmosfären i gruppen.

Innehållet styrt av deltagarna

– Det känns som att alla har utvecklats trots att vi ligger på så olika nivåer, säger en av deltagarna.

Även företagets HR-chef Pierre Dahlgren är nöjd. Företaget har genom insatsen ökat sina chanser att få behålla sina medarbetare och han inser vikten av att personalens hela livspussel, arbete och fritid, måste fungera.

En av framgångsfaktorerna, menar Adrian Gyllingberg, lärare på Eductus, är den innehållsmässiga flexibiliteten vilket inneburit möjlighet att behovsanpassa insatsen utifrån deltagarnas progression och önskemål.

– Deltagarna har definierat sina behov och då har jag kunnat möta dem med elevaktiva övningar med utgångspunkt i deras vardag, och det tror jag stärkt både meningsfullheten och lärandet.

Resultatet av insatsen har varit över förväntan och en uppföljning är redan påbörjad.