Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Sfi på distans för elever med blindhet

Hur lär man sig ett helt nytt språk när man inte kan titta på bilder och inte alltid kan få hjälp med att översätta? Inom Sfi, svenska för invandrare, baseras mycket av undervisningen på bildspråket – det är oumbärligt för inlärningen. Men hur hjälper man då nyanlända personer med blindhet eller synnedsättning, för att de ska kunna lära sig svenska språket på bästa möjliga sätt? Och är det ens möjligt att göra det genom distansundervisning?

Sandra jobbar som Sfi-lärare på Eductus. I sin nuvarande roll har hon arbetat mycket med att anpassa svenskundervisningen för elever med blindhet. När coronapandemin bröt ut började Sandra och hennes kollega Ruba, som arbetar som språkstöd, att utveckla utbildningen så att även elever med synnedsättning skulle kunna ta del av undervisningen på distans om det skulle bli aktuellt.

En hjälpande hand behövs ibland

Sandra konstaterar att det går att bedriva distansundervisning för elever med blindhet, men att man får tänka till kring vad som fungerar för den enskilda eleven. Genom Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM, har hon gått kurser samt fått tillgång till material och stöd såsom läromedel i punktskrift.

– Om eleven har möjlighet att få lite hjälp av någon närstående hemma, så går det att lösa distansutbildningen på ett bra sätt, menar Sandra. Det kan till exempel handla om att få hjälp med att öppna en ljudfil, klicka på en länk i mejlen eller öppna kamerafunktionen i WhatsApp. Att spara en fil man har skapat kan också vara svårt, eftersom man måste välja i vilken mapp filen ska sparas. Här kan man också behöva lite hjälp.

Läsa, skriva, tala och lyssna

Utbildningen i svenska för invandrare utgår från de fyra områdena läsa, skriva, tala och lyssna. I klassrummet läser Sfi-eleverna enkla böcker på svenska. Genom att fotografera av en boksida och konvertera bilden till text, kan man sedan skriva ut texten i en speciell skrivare för punktskrift.

I distansundervisningen skickas punktskriften med vanlig post till elevens hemadress, vilket ger eleven möjlighet att träna på momentet att läsa. Ofta görs det som högläsning genom kamerafunktionen i WhatsApp med läraren i andra ändan av linjen.

Efter att ha läst boken får eleven svara skriftligt på frågor om texten. Lärare och elev samtalar också om textens innehåll via telefonen för att öva på att tala.

I det sista momentet lyssnar eleverna på hörövningar, upplästa böcker eller på nyhetsprogrammet Radio Sweden på lätt svenska. Läraren kan också spela upp nyheter och hörövningar via telefonen.

Träna lokalisering

Ett annat viktigt inslag i utbildningen för en person med blindhet är att träna på lokalisering. Det handlar om att lära sig att hitta rätt i den miljö där man befinner sig – att veta vilket klassrum man ska till, hitta vägen till WC eller lunchrum och att kunna använda hissen. Att träna lokalisering hemma skulle exempelvis kunna innebära att eleven, med lärarens stöd via WhatsApp, går till köket och hämtar ett glas vatten.

– Det kan vara utmanande att hitta fungerande pedagogiska upplägg anpassade för olika elever och man får vara extra kreativ för att komma på bra lösningar. Men det är roligt när man ser att det fungerar, avslutar Sandra.

 

Läs mer om Sfi på Eductus

Läs mer om Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Lyssna på Radio Sweden på lätt svenska