×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Service & försäljning

Arbetsmarknadsutbildning

För dig som vill arbeta inom service och försäljning.
På den här sidan berättar vi mer om utbildningen.

Här finns tjänsten Se yrkesinriktningar

Om Service & försäljning

Hos oss får du en kvalitativ utbildning som gör att du efter utbildningen kan arbeta med de flesta typer av Service- och försäljningsyrken.

Vad ingår i utbildningen?

Du läser utbildningen i form av moduler som sätts samman i ett utbildningspaket utifrån dina behov av kompetens och som motsvarar branschens behov.  Utbildningen är en kombination av arbetsplatsförlagt lärande, lärarledd undervisning, självstudier, projektuppgifter, gruppuppgifter och praktiska övningar.

Förberedande utbildning (ca 2 veckor)

Du börjar med en förberedande utbildning där du får information om branschen och vilka krav som ställs av arbetsgivarna. Utifrån dina förutsättningar och mål gör vi sedan tillsammans en kartläggning och plan framåt.

Exempel på innehåll:
  • Studiebesök
  • Yrkesinformation
  • Kartläggning
  • Teoretiska och praktiska prova-på-moment

Yrkesinriktningar

Utbildningen i Service ger dig grundläggande kunskaper om service och kommunikation. Den kan användas som en fristående utbildningsdel eller i kombination med en yrkesinriktad utbildning.

Exempel på innehåll: Service-, Kommunikations-, Säljkompetens, DISC-analys (beteendestilsanalys).

Utbildningen ger dig kompetensför ett arbete inom butiksförsäljning. Innehållet består av teoretiska och praktiska moment. Du får övergripande kunskaper om dagligvaruhandel och fackhandel.

Exempel på innehåll: Branschkunskap, Digital-, Hållbarhets-, Kommunikations-, Sälj-, Service-, Handlarkompetens, Karriärvägar.

Utbildningen företagssäljare ger dig grundläggande kunskaper för att kunna jobba med företagsförsäljning, antingen som innesäljare eller som utesäljare. Exempel på innehåll: Säljträning, Kommunikation, Marknadsföring, Förhandlingskunskap, Affärsekonomi, Projektmetodik, Hållbarhetskompetens.

I utbildningen ingår Arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ofta är en framgångsfaktor för att få jobb. På din APL får du möjlighet att omsätta det du lärt dig under utbildningen på en arbetsplats.

Här kan du gå Service & försäljning hos Eductus

Utifrån dina förutsättningar och mål gör vi en kartläggning och plan

Studera hos oss

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.