×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Prövning Sollentuna

Du som är bosatt i Sverige och vill ha betyg från komvux har möjlighet att genomgå prövning för att få betyg inom ett visst ämne.

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i ett ämne. Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg. Det är den prövande själv som ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper.

Vi erbjuder prövning i

  • Sfi
  • Svenska som andraspråk, grundläggande

Datum för prövning i SFI


Februari
B: 27 februari

C:20 februari

D: 13 februari

April
B: 23 april

C: 16 april

D: 8 april

Prövning i svenska som andraspråk erbjuds vid två tillfällen per termin. Kontakta studie- och yrkesvägledare Miriam Skoog, miriam.skoog@eductus.se på skolan för datum.

Kostnad

Om du har ett icke godkänt betyg från komvux är prövningen kostnadsfri. Om du har ett icke godkänt betyg från annan skolform än komvux kostar prövningen 500 kr.

Har du ett godkänt eller högre betyg oavsett skolform kostar prövningen 500 kr.

Gör så här:

  1. Ladda ner och fyll i intresseanmälan.
  2. Skicka den till oss. Kontaktuppgifter finns nedan.

Anmälan prövning

Vänligen fyll i intresseanmälan och skicka den till Miriam Skoog.
Därefter blir du kontaktad ca 2 veckor innan prövningen med mer information kring prövningen.