×

 

Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Prövning Sollentuna

Du som är bosatt i Sverige och vill ha betyg från komvux har möjlighet att genomgå prövning för att få betyg inom ett visst ämne.

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i ett ämne. Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg. Det är den prövande själv som ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper.

Vi erbjuder prövning i

  • Sfi
  • Svenska som andraspråk, grundläggande
  • Engelska, grundläggande

Datum

Datum för prövning i grundläggande svenska som andraspråk, svenska som andraspråk grundläggande:

  • Onsdag 2 september
  • Onsdag 7 oktober
  • Onsdag 11 november
  • Onsdag 9 december

Kostnad

Prövningar kostar 500 kr. Du betalar kontant vid provtillfället.

Gör så här:

  1. Ladda ner och fyll i intresseanmälan.
  2. Skicka den till oss. Kontaktuppgifter finns nedan.

Anmälan prövning

Vänligen fyll i intresseanmälan och skicka den till Studie- och yrkesvägledaren.
Därefter blir du kontaktad av läraren ca 2 veckor innan prövningen med mer information kring prövningen.