×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Prövning Nacka

Du som är bosatt i Sverige och vill ha betyg från komvux har möjlighet att genomgå prövning för att få betyg inom ett visst ämne.

En prövning är en bedömning av dina kunskaper i ett ämne. Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg. Det är du själv som ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper inför prövningen.

Vi erbjuder prövning i

  • SFI
  • Svenska som andraspråk, grundläggande
  • Svenska som andraspråk, gymnasienivå

Datum

Datum för prövning 2024:

  • Prövning 24 april, 2024, sista anmälningsdatum 1 mars, 2024

Kostnad

Om du har ett icke godkänt betyg från komvux är prövningen kostnadsfri. Om du har ett icke godkänt betyg från annan skolform än komvux kostar prövningen 500 kr.

Har du ett godkänt eller högre betyg oavsett skolform kostar prövningen 500 kr.

Gör så här:

  1. Ladda ner och fyll i intresseanmälan.
  2. Skicka den till oss. Kontaktuppgifter finns nedan.