×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Prövning Nacka

Du som är bosatt i Sverige och vill ha betyg från komvux har möjlighet att genomgå prövning för att få betyg inom ett visst ämne.

En prövning är en bedömning av dina kunskaper i ett ämne. Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg. Det är du själv som ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper inför prövningen.

Vi erbjuder prövning i

  • SFI
  • Svenska som andraspråk, grundläggande
  • Svenska som andraspråk, gymnasienivå

Datum

Datum för prövning:

  • 2 mars - sista anmälningsdag 11 februari
  • 8 juni - sista anmälningsdag 20 maj. Prövningen för 8 juni är nu full och inga nya anmälningar tas emot. Nya datum kommer under hösten.

Kostnad

Om du har ett icke godkänt betyg från komvux är prövningen kostnadsfri. Om du har ett icke godkänt betyg från annan skolform än komvux kostar prövningen 500 kr.

Har du ett godkänt eller högre betyg oavsett skolform kostar prövningen 500 kr.

Hur anmäler man sig?

Skicka din anmälan via e-post till nacka@eductus.se