×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
poseidon

Företagssamarbete

Poseidon Bostads AB

Eductus och Poseidon har i Hjällbo i Göteborg byggt upp ett fint samarbete. Samarbetet bidrar till inkludering i samhället med engagemang, lokala aktiviteter, kontakter som knyts och arbetstillfällen. Vi på Eductus är mycket glada att får samarbeta med Poseidon och tillsammans bidra till samhället och skapa förutsättningar för individer ut på arbetsmarknaden.

Poseidon är med sina drygt 28 000 lägenheter Göteborgs och ett av Sveriges största bostadsbolag. Poseidon arbetar med att förvalta bostäder men i det uppdraget arbetar de också med att utveckla sina bostadsområden till levande och trygga stadsdelar.

På Poseidon i Hjällbo arbetar Andrea Kassar (till vänster i bild) som är distriktsassistent och arbetar med rekrytering till lokalvård och Helene Blennemark Zendegani (till höger i bild) som är verksamhetsledare och arbetar med utveckling av Poseidons utomhusområden.

I Hjällbo finns det en gemensam samlingslokal som kallas Kärnan. Lokalen ägs av kommunen men verksamheten drivs av Poseidon och av Poseidons personal. Där kan alla som bor i Hjällbo träffas, ha möten eller anordna andra aktiviteter. Sayran Ahmed som arbetar som handledare på Eductus Rusta och matcha i Göteborg bor i Hjällbo och kom genom det i kontakt med Kärnan i början av 2022 och då också Andrea och Helene på Poseidon. De fick en god kontakt och inledde ett samarbete som syftar till att de snabbt ska kunna komma i kontakt med personer som är redo att arbeta när de har behov av personal. Sayran kom i rätt ögonblick då de behövde flera lokalvårdare och Sayran hade kandidater i Rusta och matcha som passade för dessa tjänster.

När denna artikel skrivs i april 2022 har samarbetet lett till tre anställningar av våra kandidater. Två tjänster som lokalvårdare och en som fastighetstekniker. Ehizogie som du kan läsa om här nedan är en av våra kandidater som var deltagare i Rusta och matcha och nu arbetar som Lokalvårdare hos Poseidon. 

Samarbetet innebär också att vi på Eductus får låna lokalen Kärnan två gånger i veckan. Då använder vi lokalen till att ha datalektion samt samtal med våra deltagare på Rusta och matcha.

Andrea och Helene tycker att samarbetet med Eductus har hjälpt dem att hitta passande personal på ett smidigt sätt och att kandidaterna varit bra förberedda på att börja arbeta. Viljan att vilja arbeta är väldigt viktig när de söker personal och att kandidaterna visar detta på intervjuerna.

De har sett att det inte bara är personen som får jobbet som får ett bättre självförtroende utan det har en positiv påverkan på hela familjen. Vilket är en väldigt glädjande och positiv effekt för individer, företag och samhället.

Fick jobb hos Poseidon

Ehizogie Alex hade varit arbetslös i ungefär ett år innan hon började på Rusta och matcha hos oss. Efter ca tre månader hos Eductus har nu Ehizogie fått jobb som lokalvårdare hos bostadsbolaget Poseidon i Göteborg. Grattis!

Under sin tid i Rusta och matcha har Ehizogie bland annat fått hjälp av sin handledare Sayran med att samla sin
kompetens och sina erfarenheter i ett bra CV, skriva personligt brev och lärt sig att presentera sig själv.

Genom vårt samarbete med Poseidon och med hjälp av Sayran att söka tjänsten gick Ehizogie vidare till
intervju som ledde hela vägen fram till anställning.

Ehizogie skulle gärna rekommendera Eductus rusta och matcha och är väldigt nöjd med vårt stöd.

"De har lärt mig skriva bra CV och hjälpt mig söka jobb och hjälpt mig aktivera mig. De är jättebra."

Vad skulle du säga om Eductus Rusta och matcha till dina vänner?

"Jag skulle säga till dom att dom är jätte jättebra skola. Dom vill lära dig skriva bra CV, hjälpa dig söka jobb, hjälpa dig aktivera dig.
Ja jag ska säga dom var jättebra skola."