Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Policy om fusk

Ofta är du som elev kanske inte ens medveten om vad som räknas till fusk. För att slippa missförstånd är det viktigt att ta del av Eductus policy om fusk.

Eductus ser allvarligt på alla former av fusk och plagiering. Vi är övertygade om att varje elev ska få de betyg som de är värda och motsvara den kunskap som förvärvats av varje enskild individ. Alla elever ska ha lika förutsättningar.

Vad som är tillåtet eller inte regleras av Skollagen och Vuxenutbildningsförordningen, nedan följer Eductus klargörande om vad som menas med fusk.

Vad är fusk och plagiering?

Med fusk menas att du använder otillåtna hjälpmedel under pågående prov och skrivningar eller plagiering vid inlämning av arbeten som ligger till grund för betyg. Det är inte tillåtet att lämna in arbeten utan källhänvisningar eller framföra vad någon annan sagt eller skrivit oavsett det är hämtat ur böcker, tidningar, Internet eller andra källor. Detta räknas som plagiat.

Detta kan exempelvis vara:

  • Fusklappar, anteckningar, mobiltelefoner eller andra metoder som att fråga kompisar för att ta reda på svaren (fusk).
  • Kopierade texter från Internet eller arbeten som saknar källhänvisningar, texter som du har kopierat eller citerat från någon annans arbete (plagiering).

Vad händer om du ertappas med att fuska?

Den som fuskar under pågående skrivningar eller prov eller har lämnat in ett arbete som är plagierat får inget betyg på det aktuella kursmomentet. Vid fusk under prov och skrivning får du omedelbart lämna salen. Vi använder ett tekniskt antiplagieringssystem (Urkund) för att kontrollera att inlämningsuppgifter inte är plagierade.

Undervisande lärare kallar till samtal vid misstanke om fusk eller plagiering. Här utreds om och hur kunskaperna ska bedömas på annat sätt. Lärare dokumenterar alltid händelsen och meddelar rektor.

Vid upprepat fusk utfärdas en skriftlig varning av rektor och du kan riskera att stängas av från utbildningen.

Förebyggande åtgärder

Varje lärare informerar eleverna om hur källhänvisningar ska användas i inlämningsuppgifter och arbeten och hur dessa ska sändas in elektroniskt för plagiatkontroll.

Läraren klargör om vilka hjälpmedel som är tillåtna under prov och skrivningar och hur mobiltelefoner, jackor och väskor hanteras i provsalen.

För mer info om hur vi jobbar, hör av dig till oss!