Ping Pong
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Personuppgiftspolicy

FÖR BESÖKARE PÅ EDUCTUS.SE

Om cookies

Eductus webbplats använder cookies. Läs vår cookiepolicy här.

Intresseanmälan – personuppgifter

I samband med att du gör en kontaktförfrågan/intresseanmälan hos oss och godkänner att vi har kvar dina uppgifter så hamnar dina personuppgifter i ett digitalt verktyg. Från det verktyget kan vi sända information om t ex kurser eller nyheter som händer hos oss. Du får alltid godkänna detta i det kontaktformulär som du fyller i.

Radera eller ändra dina uppgifter

Eductus värnar om din integritet och den personuppgiftsbehandling som sker är i enlighet med GDPR. Du kan kontakta oss via marknad@eductus.se för att få dina uppgifter raderade eller ändrade.

FÖR ELEVER/DELTAGARE

Information om hantering av personuppgifter

Eductus är en del av AcadeMedia. Inom AcadeMedias verksamheter används olika digitala tjänster. Dessa används för exempelvis administration, köhantering, bedömningar, kurs- och lektionsplaneringar men även som stöd direkt i det pedagogiska arbetet. Som en del av detta samlar vi in och lagrar personuppgifter om dig. Exempel på sådana personuppgifter är namn, personnummer och kontaktinformation. Vi registrerar även andra typer av personuppgifter i våra system, till exempel pedagogiska planer, närvaro, bedömningar och betyg.

Det är viktigt för både dig och oss att vi hanterar personuppgifter på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. Inom AcadeMedia har vi tagit fram riktlinjer för hur vi hanterar personuppgifter och hur vi arbetar med digitala tjänster. I nedanstående text följer kortfattad information om dina rättigheter och vårt arbete. Fullständig och detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du på trygg.academedia.se.

Vårt ansvar och dina rättigheter

Vår hantering och lagring av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen (GDPR), som gäller som lag i alla EU-länder från och med den 25 maj 2018. Behandlingen av personuppgifter inom vår vuxenutbildningsverksamhet är tillåten eftersom den sker för att vi ska kunna fullgöra uppgifter som följer av lag. I vissa fall ber vi dig om samtycke till att hantera dina personuppgifter, detta gäller framförallt innan publicering i sociala medier eller i vissa fall för marknadsföring. Du kan alltid återkalla samtycket. Vänd dig då till ditt dataskyddsombud, kontaktuppgifter finns längre ner i detta dokument.

Dina rättigheter är naturligtvis mycket viktiga för oss. Du har rätt att begära ut registerutdrag för de personuppgifter vi behandlar om dig, vänd dig då till ditt dataskyddsombud med en skriftlig och undertecknad ansökan. Du kan även begära rättelse eller radering av dina personuppgifter via ditt dataskyddsombud. Vi försöker alltid att svara och hjälpa dig i dessa frågor men du har även rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål om du anser att dina personuppgifter behandlats på ett felaktigt sätt.

Under din tid som elev/deltagare hos oss kan det hända att vi förändrar vår hantering av dina personuppgifter, därför finns alltid en uppdaterad version av denna information tillgängligt på trygg.academedia.se. Om det blir en väsentlig skillnad kommer du att bli personligen informerad.

Personuppgiftsansvarig för din utbildning och insats är AcadeMedia Eductus AB.

Vi skyddar din integritet

Din integritet ska alltid skyddas, samtidigt är vi måna om att erbjuda en så bra utbildning och insats som möjligt. Vissa personuppgifter om dig kommer vi därför att dela med dem som behöver känna till dessa uppgifter inom vår organisation. Det kan handla om sådant som information om allergier eller beslut om anpassningar av undervisningen.

Vi förbättrar kontinuerligt våra rutiner och riktlinjer för att skydda våra system mot dataintrång, oavsiktlig förlust eller förstörelse. Vi hanterar alltid känsliga personuppgifter enligt de lagar och föreskrifter som finns, och med hög säkerhet.

Molntjänster

Vi använder oss bland annat av digitala tjänster som kallas molntjänster. Att använda molntjänster ger oss flera fördelar, bland andra

  • utökade möjligheter till samarbete
  • enkelt att dela med sig av sitt material, både inom utbildningen och med omvärlden
  • tillgång till tjänsterna oberoende av plats och tid

Molntjänster innebär att informationen lagras hos externa leverantörer och är tillgänglig för användaren över internet. Exempel på molntjänster som vi använder är Microsofts Office 365. Informationen tillhör fortfarande AcadeMedias verksamheter och vi styr över vem som kan få tillgång till den. För att garantera att personlig information inte sprids vidare har vi tecknat ett avtal med varje leverantör.

Vad händer när man slutar sin utbildning?

Om du vill behålla ditt material efter din utbildning måste du själv föra över det till ett privat konto eller egen lagringsplats. Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. Dina användarkonton inaktiveras normalt i samband med att du lämnar utbildningen och data raderas eller avidentifieras en tid efter detta. Det gäller även material som lagras hos våra leverantörer (inklusive molntjänster). Det finns dock uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att spara under längre tid än så, exempelvis viss administrativ information, till exempel betyg eller faktureringsunderlag. Sådan arkiveras och lagras efter utbildningens slut. På trygg.academedia.se hittar du detaljerad information om hur länge dina personuppgifter sparas.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vilka system vi använder, vilken information vi lagrar eller hur vi arbetar för att hålla din information säker? Läs mer på vår webb, kontakta din skola eller hör av dig till ditt dataskyddsombud.

AcadeMedia Eductus AB

Box 2546
403 17 Göteborg
Orgnr: 556527-4007
E-post: dataskyddsombud@eductus.se

Eductus är en del av AcadeMedia. Här kan du läsa mer om vad AcadeMedia gör för att skydda din integritet och vilka rättigheter du har: https://trygg.academedia.se.