×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Likabehandling – alla människor är lika mycket värda

Alla ska känna sig trygga på Eductus. Ingen person ska känna sig diskriminerad eller trakasserad. Alla ska behandlas likvärdigt och med respekt.

På Eductus har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling: likabehandlingsplan. I den kan du läsa hur vi gör för att behandla alla lika, respektera varandra och för att alla ska känna sig trygga och trivas.

Det gäller både i skolan och på väg dit eller därifrån. Det här är en kort sammanfattning.

Eductus likabehandlingsplan

Om du eller någon annan blir orättvist eller illa behandlad ska du prata med oss som jobbar på Eductus. Det är viktigt att vi får reda på vad som hänt så vi kan göra något åt det.

Exempel på ett dåligt beteende kan vara:

 • Om man slår, knuffar eller tar i någon på ett olämpligt sätt.
 • Om man hotar, är otrevlig eller sprider falska rykten om någon.
 • Om man skriver dåliga saker om någon på internet/sociala medier.
 • Om man retas för att man har olika utbildningsbakgrund eller ser olika ut.

Om man behandlar någon illa många gånger kallas det mobbning. Vi accepterar inte mobbning.

Förbjudet att diskriminera

Det är förbjudet att diskriminera människor. Att diskriminera betyder att behandla någon orättvist. Enligt svensk lag finns det sju diskrimineringsgrunder. Alla har samma rättigheter oavsett vem du är.

Diskrimineringsgrunderna och förklaring

 • Etnisk tillhörighet – Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.
 • Funktionshinder – Fysiska eller psykiska begränsningar.
 • Kön – Att vara kvinna eller man.
 • Könsidentitet – Någon definierar sig inte som kvinna eller man eller ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.
 • Religion – Människors tro på olika gudar och religioner.
 • Sexuell läggning – Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell.
 • Ålder – Man har samma rättigheter oavsett ålder.

Vill du veta mer om hur vi jobbar? Hör av dig!