Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Kvalitet

Att våra elever når sina mål och är nöjda är det viktigaste för oss! Upplevd kvalitet mäts därför på flera nivåer och är en form av skriftlig eller muntlig utvärdering som vi gör årligen. Undersökningen skickas till alla våra elever med syfte att utvärdera deras upplevelse av oss som utbildningssamordnare. Resultatet av undersökningen presenteras nedan.

Resultat av upplevd kvalitet 2020

Svarsfrekvens: 27 procent

Jag är nöjd med utbildningen i allmänhet

2020 svarade 77,4 % att de är nöjda med utbildningen på Eductus.

Resultatet för nöjdhet inom våra olika utbildningsområden:

 • Sfi 76 %
 • Grundläggande vuxenutbildning 79,5 %
 • Gymnasial vuxenutbildning 84,7 %
 • Gymnasial yrkesutbildning 87, 2%

Kommentar: Årets mätning visar en väldigt låg svarsfrekvens och kan därför inte anses sätta en trend.  Eductus huvudsakliga målgrupp är SFI och GRUV i klassrumsundervisning och dessa grupper var vid tiden för enkäten tvungna att, p.g.a. pandemin, arbeta digitalt eller sitta i fjärrundervisning då de egentligen valt att studera klassrum. Att studera på distans är en utmaning för många av våra elever och de som svarat tillhör just denna grupp. Detta kan vara orsaken till den försämrade nöjdheten medan rekommendationsgraden dock ligger lika mot föregående års mätningar.

Jag kan rekommendera Eductus till andra

2020 svarade 83,8 % att de kan rekommendera oss

Resultatet för rekommendationsgrad inom våra olika utbildningsområden:

 • Sfi 85 %
 • Grundläggande vuxenutbildning 80,3 %
 • Gymnasial vuxenutbildning 86,1 %
 • Gymnasial yrkesutbildning 87 %

 

Resultat av upplevd kvalitet föregående år

Svarsfrekvens: 56 procent

Jag är nöjd med utbildningen i allmänhet

Resultatet för nöjdhet inom våra olika utbildningsområden:

 • Sfi 81 %
 • Grundläggande vuxenutbildning 77, 5 %
 • Gymnasial vuxenutbildning 74,5 %
 • Gymnasial yrkesutbildning 63, 6 %

Jag kan rekommendera Eductus till andra

Resultatet för nöjdhet inom våra olika utbildningsområden:

 • Sfi 86 %
 • Grundläggande vuxenutbildning 82 %
 • Gymnasial vuxenutbildning 74,8 %
 • Gymnasial yrkesutbildning 71,4 %

Vi följer upp och utvecklar kvaliteten

Vi vet att kvalitet lönar sig i längden. En god uppföljning och kontroll av våra verksamheter gör det möjligt att jämföra våra resultat både inom koncernen och med andra utbildningsanordnare. Och för oss att ständigt utvecklas till det bättre. Transparens är en viktig del i kvalitetsarbetet vi är öppna i redovisningen av våra resultat. Läs mer om kvalitetsarbetet på AcadeMedias webbplats.