Ping Pong
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Medpratare hjälper SFI-elever

I söndags välkomnade vi ca 50 volontärer från ”En utsträckt hand” till Eductus i Täby. De hade ett möte för att organisera sina volontärsgrupper. Flera av grupperna arbetar med att bidra materiellt till nyanlända med bl a möbler men också fadderverksamhet och språkcafé. Men två grupper skapades för att hjälpa våra elever direkt på skolan. Den ena gruppen är inriktad på att ge våra elever språkstöd i form av att vara ”medpratare”. Den andra gruppen kommer att hjälpa de svagaste eleverna administrativt.

För oss på en skola där många av våra elever har svårt att koncentrera sig på skolarbetet pga PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) så kommer den administrativa gruppen vara till stor nytta. Eleverna kan få hjälp med de till synes små saker som för dem blir stora som berg; t ex att ändra dagistider för sina barn eller boka en tid på vårdcentralen. Om de får hjälp med detta vid bestämda tider, kommer läraren kunna hänvisa till dessa, och förhoppningsvis flytta fokuset till språkundervisningen istället.

Två medpratare besökte skolan i onsdags och berättade om den verksamhet som vi snart startar upp och de möttes med stor entusiasm. I flera klassrum applåderade eleverna och ville att de skulle börja direkt. Medpratarna kommer att bjudas in på två träffar i mars där de får information om hur SFI fungerar och sedan kommer varje volontär kopplas ihop med en kursansvarig lärare. Tillsammans med lärarna kommer de att hitta tider då de kommer till skolan för att prata svenska med våra elever. Lärarna hjälper volontärerna med samtalsuppgifter som är aktuella för de elever de möter.  Via ”Internationella bekantskaper” har volontärerna fått bra information hur ett lyckat medpratarprojekt fungerar och blir det koncept som vi utgår från.

Vi ser verkligen fram emot detta samarbete och gläds över den vilja och entusiasm som finns i samhället för att bidra till integration och våra nya svenskars möjligheter i deras nya land.

//Emma Rönnberg, skolledare i Täby