Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Matteskräck? Provångest? Här är lösningen!

Är du en av alla de som lider av matteskräck och provångest? Är ett betyg i matematik det enda som står i vägen för vidareutbildning? Testa då vår preparandkurs!

De som läser preparandkursen har ofta svårigheter i matematik. Många har tidigare misslyckanden med sig i bagaget och behöver klara Ma1 eller Ma2 för att få ett slutbetyg eller gymnasieexamen. En del lider också av matteskräck och provångest, som ökar rejält när ett uteblivet betyg i matematik är det enda som står i vägen för jobb eller vidareutbildning.
– En annan målgrupp är personer som har svenska som andraspråk, där blir matematiken en del i att utveckla språkkunskaper. Matte är ju ett universellt språk som kan få helt olika uttryck i olika kulturer. Alla människor, oavsett kulturell bakgrund, använder siffror och räkning i sin vardag och därför blir det naturligt att föra samtal kring hur man räknar och skriver på olika sätt, säger Charlotte Arkenback-Sundström, som är legitimerad speciallärare i matematik och matematikutveckling på Eductus i Göteborg.

Så här söker du

Preparandkursen i matematik ges i Göteborg, och du söker via Göteborgs kommun. Det är de vanliga ansökningsdatumen som gäller och kursen ges som flexstudier.

Hitta matten i vardagen

Preparandkursen har ett speciellt upplägg. Studieformen kan beskrivas som en kombination av grupphandledning och studiecirkel där undervisning och lärande genom dialog och reflektion är centralt. Det är sex till tio deltagare i varje grupp och kursen pågår i sju-tio veckor. Loggboken som deltagarna använder är viktig. I den beskriver de sin vardag ur ett matematiskt perspektiv.
– De flesta av oss upplever inte att vi använder matte i vardagen, matematik är något som förknippas med skola och prov. Elevernas uppgift blir därför att leta efter aktiviteter där de använder och kommunicerar siffror och mått av olika slag. I skolan berättar de sen om dessa aktiviteter för varandra och ofta är det ju komplexa processer som rymmer många olika moment och beslut som vi sen tillsammans översätter till ”mattespråk”.
Aktiviteterna kan handla om att göra ett arbetsschema för kollegorna på jobbet, få koll på familjebudgeten genom digitala hjälpmedel eller att skylta om i en butik utifrån en ritning.

Fatta matte genom att prata matte

Leila Baghernejad är en av deltagarna på preparandkursen. Hon studerar en butiks – säljarutbildning och deltar på preparandkursen under temat budget och statistik. Hon gillar kursens upplägg.
– Det känns tryggt att komma till skolan och det är roligt att vi hjälps åt att lösa problem. Det är lättare att lära tillsammans och när man får jobba med egna exempel. När vi gick igenom procent, budget och statistik ledde det till att jag fick bättre koll på min egen ekonomi, säger hon.

Emmi Wendelsson är en annan deltagare på preparandkursen. Hon jobbar även som säljare på ett byggvaruhus där hon behöver kunna göra flera typer av matematiska uträkningar.
– Vi säljer bland annat akvarier och då vill kunder veta hur stor plats de tar, hur mycket sand det går åt, hur många fiskar de kan ha och vilken pump som är bäst. Jag behöver kunna räkna volym, yta, djup, PH-värden och salthalter, allt enligt Jordbruksverkets regler, berättar hon.

Charlotte Arkenback-Sundström, som även är doktorand vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet, berättar att den här undervisningsformen vinner allt mer mark.
– Det förs en diskussion i olika sammanhang om hur man kan utveckla matematikundervisningen för vuxna. Det finns både svenska och internationella forskningsprojekt som fokuserar på hur yrkes- och vardagslivets ”osynliga matematik” kan synliggöras för att på så sätt bidra till skolans matematikundervisning, säger hon.

Så testa! Varmt välkommen till Eductus matematik – och vi har också ”vanlig” matematik, från 1a till 5.