×

 

Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Lokalvårds-utbildning

Arbetsmarknadsutbildning

Öka dina chanser till jobb med en utbildning inom lokalvård.
På den här sidan berättar vi mer om utbildningen.

Här finns tjänsten Moduler som ingår

Om lokalvårdsutbildningen

Lokalvårdsutbildningen är en arbetsmarknadsutbildning på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Du får praktisk och teoretisk kunskap för att jobba inom städ, hemservice, sanering eller som servicevärd inom vården. Utbildningen anpassas efter den lokala efterfrågan på arbetsmarknaden och sker i nära samarbete med arbetsgivare.

Målet är att du ska få en yrkesutbildning anpassad till branschen och ha goda möjligheter till att få jobb. Därför sker utbildningen i nära samarbete med arbetsgivare och anpassas efter den lokala arbetsmarknadens behov. Teorin ges med lärare i klassrum och praktiken gör du ute på en arbetsplats.

Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om du har rätt till utbildningen. I samtycke med Arbetsförmedlingen finns också möjlighet att komplettera utbildningen med yrkesbevis/certifiering i PRYL och SRY.

Består av två moduler

Utbildningen är på heltid och består av två moduler som sätts samman till ett utbildningspaket. Du börjar med en testmodul och går sedan vidare till en yrkesutbildningsmodul.

Utbildningen innehåller bland annat:

 • Arbetsteknik och metodik
 • Arbetsplanering
 • Städredskap (manuella och maskiner)
 • Städmetoder dagliga (fönsterputs ingår)
 • Ergonomi och arbetsmiljö
 • Jämställdhet
 • Kemisk-tekniska produkter
 • Materialkännedom; golv-och inredningsmaterial
 • Service, kvalitet och kundbemötande
 • Organisation och ekonomi
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Moduler som ingår

Testmodulen pågår i 2 veckor och har syftet att ta reda på om utbildningen passar dig.

Om du klarat Testmodulen går du vidare till Yrkesutbildningsmodulen. Du kan välja en av följande inriktningar:

 • Lokalvård – rikttid 12 veckor
 • Hemservice – rikttid 11 veckor
 • Servicevärd inom vården – rikttid 10 veckor
 • Sanering – rikttid 12 veckor

Du tränar på den svenska du behöver för din arbetsplats.

Det är en stödjande tjänst i kombination med praktik/anställning. Utbildningen sker på din praktik- eller arbetsplats och anpassas efter pågående aktivitet.

Utbildningen pågår under 6 månader.

Omfattning: 4 timmar per vecka.

Här kan du gå lokalvårdutbildning hos Eductus

Träna svenska för att klara en anställning, yrkesutbildning eller praktik i Sverige!

Studera hos oss

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.