Eductusportalen
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Yrkessvenska del A

På Yrkessvenska del A lär du dig den svenska som behövs inför en yrkesutbildning eller praktik. Du lär dig svenska snabbt och anpassat för yrkeslivet.

Om Yrkessvenska – del A

Yrkessvenska del A läser du inför en yrkesutbildning eller praktik. Det är en anpassad språkutbildning inom flera branscher som t.ex service, handel & restaurang, transport & lager, bygg & industri, administration & ekonomi, vård, skola och omsorg. Du lär dig den svenska som behövs för att klara en yrkesutbildning eller en praktik inom ditt yrke.

Utbildningen består av två delar, del A och del B. Del A läser man innan och del B samtidigt som en yrkesutbildning eller praktik.

Du får utveckla läs- och hörförståelse, skrivförmåga, uttal, ordförråd och att samtala med andra. I utbildningen ingår yrkes- och arbetslivsinformation om din aktuella bransch och yrken. Utbildningen sker hos oss på Eductus.

För dig som inte har en planerad fortsättning efter del A ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under din APL övar du språket direkt på en arbetsplats.

Vad leder utbildningen till?

Efter avslutad utbildning ska du kunna fullfölja en yrkesutbildning eller praktik. Du får ett skriftligt intyg på bedömd språkutveckling och uppnådd språknivå. Intyget visar din dokumenterade språknivå och bedömningen sker enligt Europarådets nivåskala och språktest. Du kan fortsätta vidare till Yrkessvenska del B.

För vem passar utbildningen?

Yrkessvenska passar dig som behöver lära dig svenska för att klara en yrkesutbildning eller praktik. Du som är arbetssökande och inskriven hos Arbetsförmedlingen kan söka utbildningen via din handläggare. Utbildningen ger dig allmän yrkes- och arbetslivsinformation och passar därför dig som behöver kunskap om den svenska arbetsmarknaden.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga

Varför välja Eductus?
  • Utbildningen utgår från dig, det du kan och det du behöver.
  • Vi har etablerade kontakter med det lokala näringslivet och arbetsmarknadsutbildnings leverantörer.
  • Våra utbildningar ger resultat!

Delkurser som ingår

Inledande språk- och nivåbedömning
Introduktion och inledande test av nivå- och språkbedömning sker under utbildningens första vecka. Planerad yrkesinriktning och testresultat ligger sedan till grund för gruppindelning under kommande utbildning. Innehåll, syfte och målsättning gås igenom. Möjlighet finns till undervisning i studieteknik.

Individuell studieplan
En individuell studieplan tas fram under enskilda samtal med lärare. Den gemensamma planeringen görs utifrån språknivå, yrkeserfarenhet, studievana samt enskilda behov. Fokus är det du behöver för att utveckla språket. Studieplanen är ett levande dokument under hela utbildningen. Läraren ger feedback utifrån uppsatta mål och som elev är du hela tiden medveten om framsteg.

Strukturerad och yrkesanpassad undervisning
Anpassad språkundervisning utifrån yrkesinriktning och individuell studieplan. Du kommer att öva och utveckla läs- och hörförståelse, skrivförmåga, uttal, ordförråd och att samtal med andra.

Yrkes- och arbetslivsinformation
Kvalificerad information om den svenska arbetsmarknaden och vad du kan förvänta dig av ditt kommande yrkesliv, både lokalt och nationellt. Du får information om gällande regler och lagar inom ditt yrkesområde, och om jämställdhet på arbetsplatsen. Vi går igenom efterfrågan och kompetenskrav i olika branscher, yrkesprognoser och synliggör var jobben finns inom olika yrkesinriktningar. Vi gör studiebesök, bjuder in fackliga företrädare, arbetsgivare och yrkesverksamma.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Du som inte har någon tänkt fortsättning inom Yrkessvenska del B får möjlighet till arbetsplatsförlagt lärande inom ditt yrkesområde. Vår samordnare hjälper dig med APL-plats och ser till att det finns en utsedd handledare på platsen. Praktik blandas med teori, minst en gång i veckan får du handledd språkundervisning.

Avslutande språk- och nivåbedömning
I slutet av din utbildning görs nya tester av nivå och språk. Intyg på din utveckling skickas till Arbetsförmedlingen.

Intyg
Du som avslutar utbildningen efter del A får intyg för vilka delar (moduler) som genomförts, du får också intyg på din språkliga utveckling.

Referenser

Bild på Daniel på sitt jobb
Daniel Debessay, Restuaranganställd

Studier i yrkessvenska gav anställning

Daniel läste vår utbildning i yrkessvenska, ett beslut han inte har ångrat! Praktikperioden blev till anställning.

Fakta om utbildningen

Typ

Utbildning

Utbildningsform

Arbetsmarknad

Praktisk information

Anmälan: Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen

Platser