Eductusportalen
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Yrkessvenska del B

Yrkessvenska del B är utbildning i svenska som sker samtidigt som du läser en yrkesutbildning eller gör praktik. Du lär dig svenska snabbt och anpassat för ditt yrke.

Om Yrkessvenska – del B

Yrkessvenska Del B ger dig stöd under pågående yrkesutbildning eller praktik. Du får utveckla din yrkessvenska utifrån den yrkesutbildning du läser eller den arbetsplats du gör praktik på. Utbildningen sker på din praktik- eller utbildningsplats och anpassas med stöd av din lärare. Vid start görs en språk- och nivåbedömning och en individuell studieplan utifrån ditt behov. Efter avslutad utbildning får du ett intyg.

Schema och undervisningstimmar per vecka planeras utifrån ditt behov och i samråd mellan oss, Arbetsförmedlingen och praktikplats eller leverantör (av yrkesutbildning).

I utbildningen ingår yrkes- och arbetslivsinformation om din aktuella bransch och yrke. Här får du veta mer om framtida krav, din branschs utveckling både på kort- och långsikt och kompetenskrav.

Yrkessvenska består av två delar, del A och del B. Del A läser man innan en yrkesutbildning eller praktik.

Vad leder utbildningen till?

Utbildningen ger dig den språkliga förmåga som krävs för att klarar en yrkesutbildning eller arbete i din bransch. Efter avslutad utbildning får du ett skriftligt intyg på språkutveckling och uppnådd språknivå. Bedömningen sker enligt Europarådets nivåskala och språktest. Intyget visar din utveckling, från uppstart till avslut.

För vem passar utbildningen?

Yrkessvenska passar dig som behöver lära dig svenska för att klara en yrkesutbildning eller praktik. Utbildningen ger dig kunskap om utvecklingen inom ditt yrket och yrkesområde både ur ett lokalt- och nationellt perspektiv.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga

Varför välja Eductus?
  • Vi utvecklar ständigt våra metoder, tack vare att vi bedriver många olika typer av språkutbildningar.
  • Vi är en trygg leverantör med upparbetade rutin.
  • Våra lärare är behöriga SFI-lärare.

Delkurser som ingår

Introduktion
Om du börjar på del B direkt utan att ha gått del A kommer språk- och nivåtest att ske innan starta. Denna kallas Testmodul. Yrkesinriktning och testresultat ligger sedan till grund för kommande utbildning. Innehåll, syfte och målsättning gås igenom.

Testmodul (1 vecka)

Testmodulen är obligatorisk för dig som endast ska gå del B. Testmodulen sker hos Eductus och under denna sker en språk- och nivåbedömning. Utifrån resultatet upprättas en individuell studieplan.

Samordning och koordinering
Vi samordnar och koordinerar upplägget för din utbildning tillsammans med leverantör av arbetsmarknadsutbildning eller praktikplats. Anpassning av innehåll och omfattning planeras utifrån testresultat (avslutande språk- och nivåtest, del A) och kopplas till pågående praktik, utbildning eller arbetsplats. Upprättande av schema. Undervisningen kan ske både individuellt och i grupp.

Individuell studieplan
En individuell studieplan tas fram under enskilda samtal med lärare. Den gemensamma planeringen görs utifrån språknivå, yrkeserfarenhet, studievana samt enskilda behov, fokus är det du behöver för att utveckla språket. Studieplanen är ett levande dokument under hela utbildningen, läraren ger feedback utifrån uppsatta mål och som elev är du hela tiden medveten om framsteg eller ev. brist på framsteg.

Strukturerad och yrkesanpassad undervisning
Anpassad språkundervisning utifrån yrkesinriktning och individuell studieplan. Du kommer att öva och utveckla läs- och hörförståelse, skrivförmåga, uttal, ordförråd och att samtal med andra. Under hela utbildningen läggs stor tyngd på språkförståelse.

Yrkes- och arbetslivsinformation
Kvalificerad information om den svenska arbetsmarknaden och vad du kan förvänta dig av ditt kommande yrkesliv, både lokalt och nationellt. Du får information om gällande regler och lagar inom ditt yrkesområde, och om jämställdhet på arbetsplatsen.

Avslutande språk- och nivåbedömning

I slutet av din utbildning görs nya tester av nivå och språk. Intyg på din utveckling skickas till Arbetsförmedlingen.

Intyg
Du som avslutar utbildningen efter del B får intyg för vilka delar (moduler) som genomförts, du får också intyg på din språkliga utveckling.

Referenser

Bild på Daniel på sitt jobb
Daniel Debessay, Restuaranganställd

Studier i yrkessvenska gav anställning

Daniel läste vår utbildning i yrkessvenska, ett beslut han inte har ångrat! Praktikperioden blev till anställning.

Fakta om utbildningen

Typ

Utbildning

Utbildningsform

Arbetsmarknad

Praktisk information

Anmälan: prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen

Platser