Ping Pong
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Vårdbiträde och svenska som andraspråk

Kombinera dina studier till vårdbiträde med studier i svenska. En snabbare väg till jobb.

Nu kan du studera till vårdbiträde och läsa svenska som andraspråk grundläggande samtidigt. Du får kunskaper i såväl yrket som i språket. Efter avslutad utbildning kan du jobba inom vården. Du kan också välja till kurser och läsa vidare till undersköterska.

Om utbildningen

För att bli vårdbiträde läser du grundutbildningen i kombination med svenska som andraspråk. Vill du sedan läsa vidare till undersköterska lägger du till en fördjupning. Utbildningen består av lärarledda lektioner, handledning, lärande via vår lärplattform, workshops, föreläsningar och praktik (APL).

Upplägg för att bli vårdbiträde

Följande ingår i utbildningen:

  • Grundutbildning med svenska som andraspråk grundläggande (se kursinnehåll nedan).

Du blir vårdbiträde och kan arbeta på äldreboenden, gruppboenden och inom hemtjänsten.

Upplägg för att bli undersköterska

Följande ingår i utbildningen:

  • Grundutbildning med svenska som andraspråk grundläggande.
  • Fördjupning. Välj mellan äldreomsorg, funktions- hinder, hälsa och sjukvård eller

Du blir undersköterska och kan arbeta inom äldre- omsorgen, samt på sjukhus, vårdcentral eller inom psykiatrin, beroende på vilken fördjupning du väljer.

Kursinnehåll grundutbildning

Etik och människans livsvillkor, 100 p (MÄNET10)
Kursen ger kunskaper om människors livsvillkor inom olika kulturer och religioner, samt hur etik och moral kan påverka arbetet inom vård och omsorg.
Antal veckor: 10

Svenska som andraspråk grundläggande. Delkurs 2, 200 p (GRNSVAB)
Antal veckor: 10

Hälsopedagogik, 100 p (HALHAL0 10)
Kursen ger kunskaper om vad folkhälsa innebär i Sverige idag, kroppens behov av näringsämnen, äldre personers behov av aktivitet och näringsintag med mera.

Svenska som andraspråk grundläggande. Delkurs 3, 200 p (GRNSVAC)
Antal veckor: 10

Vård och omsorgsarbete 1, 200 p (VÅRVÅR01)
Kursen ger kunskaper och färdigheter i grundläggande vård- och omsorgsarbete. 4 veckors praktik genomförs på äldreboende. Vi ordnar praktikplats åt dig!
Antal veckor: 15

Svenska som andraspråk grundläggande. Delkurs 4, 200 p (GRNSVAD)
Antal veckor: 10

Medicin 1, 150 p (MEDMED01)
Kursen ger grundläggande kunskaper om kroppens anatomi, hur våra olika organsystem fungerar, samt ger kunskap om de vanligaste sjukdomstillstånden hos framför allt äldre personer.
Antal veckor: 7,5

Specialpedagogik 1, 100 p (SPCSPE01)
Kursen ger kunskaper om intellektuella och emotionella funktionsnedsättningar, hjälpmedel, samt vårdarbetet på olika boendeformer.
Antal veckor: 5

Vård och omsorgsarbete 2, 150 p (VÅRVÅR02)
Kursen beskriver den fysiska och psykosociala arbetsmiljön inom vård och omsorg, hur social och medicinsk dokumentation genomförs, hur biståndsbeslut ger hjälp till personer med olika vårdbehov. Vi går också igenom vård och omsorg vid vanliga sjukdomar samt hur rehabilitering och habilitering kan planeras och genomföras. Kursen innehåller dessutom 4 veckors praktik på äldreboende, gruppboende eller inom hemtjänsten.
Antal veckor: 7,5

Psykologi 1, 50 p (PSKPSY01)
Kursen ger grundläggande kunskaper om olika psykologiska teorier och hur dessa kan påverka arbetet inom vård och omsorg.
Antal veckor: 2,5

Psykiatri 1, 100 p (PSYPSY01)
Kursen ger grundläggande kunskaper om psykiatri- vårdens olika enheter, de vanligaste psykiatriska tillstånden och sjukdomar, samt kännedom om äldre personer och psykiatriska tillstånd.
Antal veckor: 5,5

Vilka förkunskaper behöver man ha?

  • För att läsa till vårdbiträde behöver du vara klar med sfi D.
  • För att läsa till undersköterska behöver du vara godkänd i
    grundläggande svenska 4.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningarnas omfattning är

  • Vårdbiträde: 53 veckor
  • Undersköterska: 20 veckor

Hur ansöker man?

Ansökan sker via din hemkommun.

 

Fakta om utbildningen

Typ

Utbildning

Utbildningsform

Komvux

Nivå

Yrkesutbildning

#eductus