Ping Pong
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Vård- och omsorgsutbildning

Vill du arbeta inom vård och omsorg? Denna arbetsmarknadsutbildning ger dig kompetens att arbeta som till exempel undersköterska, skötare inom psykiatrisk vård, boendestödjare, vårdare, omsorgsassistent eller personlig assistent. Våra kurser är betygsgrundande på gymnasienivå.

Om vård- och omsorgsutbildningen

Utbildningen är indelad i en grundläggande modul samt en valbar fördjupningsmodul. Vi erbjuder kurser upp till 1500 gymnasiepoäng. Modul 1 är gemensam och innehåller grundläggande ämnen. Modul 2 är valbara fördjupningsämnen som ger olika yrkesutgångar. I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande). Vi erbjuder även viss svenskaundervisning på gymnasienivå utöver modul 1 och 2. Utbildningen är flexibel och anpassas efter dina förutsättningar, förkunskaper och/eller individuella behov. Exempelvis kan det gälla anpassning av studietakt eller parallella aktiviteter såsom SFI (svenska för invandrare) eller Yrkessvenska. Utbildningen anpassas även efter den lokala efterfrågan på arbetsmarknaden och sker nära samarbete med arbetsgivare.

Utbildningen är på heltid, med undantag för ev anpassningar, och kan max pågå två år.

Testa först
På vissa orter erbjuder vi möjligheten att delta i en förberedande insats (en testmodul) under längst fyra veckor för att sedan bestämma dig för om du vill påbörja utbildningen.

Vad leder utbildningen till?

 • Syftet med utbildningen är att få grundläggande och/eller kompletterande kompetenser för att jobba inom vårdyrket. Målet är att efter avslutad arbetsmarknadsutbildning kvalificera sig för anställning inom vårdsektorn.
 • Vård- och omsorgsutbildningen ger dig kompetens att arbeta som till exempel undersköterska, skötare inom psykiatrisk vård, boendestödjare, vårdare, omsorgsassistent eller personlig assistent.

För vem passar utbildningen?

Passar dig som vill arbeta med människor med behov av omsorg, omvårdnad, stöd och rehabilitering.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga

Varför välja Eductus?
 • Utbildningen utgår från dig, det du vill, det du kan och det du behöver.
 • Du kan kombinera vård-och omsorgsutbildningen med språkstudier, t ex yrkessvenska eller SFI.
 • Våra utbildningar ger resultat!

Delkurser som ingår

Grundmodul, 950 poäng

 • Vård- och omsorgsarbete 1 (200 p)
 • Hälsopedagogik (100 p)
 • Etik och människans livsvillkor (100 p)
 • Psykologi 1 (50 p)
 • Medicin 1 (150 p)
 • Vård- och omsorgsarbete 2 (150 p)
 • Psykiatri 1 (100 p)
 • Specialpedagogik 1 (100 p)

Fördjupningsmodul, 550 poäng

Psykatri

 • Psykiatri 2 (200 p)
 • Samhällsbaserad psykiatri (100 p)
 • Rättpsykiatri (100 p)
 • Vård och omsorg – specialisering (50 p)
 • Människans säkerhet (100 p)

Äldreomsorg

 • Vård och omsorg vid
 • Människans säkerhet (100 p)
 • demenssjukdom (100 p)
 • Äldres hälsa och livskvalitet (200 p)
 • Vård och omsorg – specialisering (50 p)
 • Ergonomi (100 p)

Hälso och sjukvård

 • Medicin 2 (100 p)
 • Akutsjukvård (200 p)
 • Vård och omsorg – specialisering (50 p)
 • Hemsjukvård (100 p)
 • Palliativ vård (100 p)

Funktionshinder

 • Friskvård och hälsa (100 p)
 • Socialpedagogik (100 p)
 • Specialpedagogik 2 (100 p)
 • Vård och omsorg – specialisering (50 p)
 • Ergonomi (100 p)
 • Människans säkerhet (100 p)

Övriga ämnen

 • Svenska 1 (100 p)
 • Svenska som andraspråk 1 (100 p)

 

 

Fakta om utbildningen

Typ

Utbildning

Utbildningsform

Arbetsmarknad

Praktisk information

Anmälan: tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen

Platser