Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Undersköterska, 1500 p | Vård och omsorg | Nacka | Värmdö

Undersköterska – en säker väg till jobb!

Undersköterska är ett bristyrke och en vård och omsorgsutbildning är en säker väg till jobb. Detta är en yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Du får den kompetens som krävs för att jobba inom vård och omsorg.

Om utbildningen

Utbildningen är indelad i grundläggande kurser samt fördjupningskurser. Den grundläggande delen innehåller programgemensamma- samt gymnasiegemensamma kurser. Fördjupningsdelen innehåller valbara fördjupningsämnen inom fyra inriktningar med olika yrkesutgångar.

Undersköterskeutbildningen består av lärarledda lektioner, handledning, lärarande via vår lärplattform, workshops, föreläsningar och praktik (APL). Vi samarbetar med representanter från arbetsmarknaden i våra yrkesutbildningar. Utbildningen anpassas utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov.

För att göra undervisningen flexibel och individanpassad används vår lärplattform där kurserna finns upplagda. På lärplattformen finns studiematerial, instuderingsfrågor och övningsuppgifter.

Utbildningen är betygsgrundande på gymnasienivå.

Kurser som ingår

Anatomi och fysiologi 1, 50 p
Anatomi och fysiologi 2, p50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 p
Gerontologi och geriatrik, 100 p
Hälso- och sjukvård 1, 100 p
Hälso- och sjukvård 2, 100 p
Omvårdnad 1, 100 p
Omvårdnad 2, 100 p
Psykiatri 1, 100 p
Psykiatri 2, 100 p
Psykologi 1, 50 p
Social omsorg 1, 100 p
Social omsorg 2, 100 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, 100 p
Vård och omsorg specialisering, 100 p

Ingår praktik i utbildningen?

Ja, APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen. Där får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Minst 15% av utbildningstiden genomförs som APL. Vi väljer noggrant ut och kvalitetssäkrar arbetsplatserna. En lämplig handledare utses på arbetsplatsen. Din lärare har kontinuerlig kontakt med dig och handledaren samt gör besök på arbetsplatsen för att säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av praktiken.

Var ligger skolan?

Vår skola för utbildningar inom vård och omsorg samt barn och fritid ligger på Liljeholmen i Stockholm. Det är enkelt att ta sig dit med tunnelbana eller buss.

Mejerivägen 9
117 43 Stockholm

Hitta på kartan >>

Hur ansöker man?

Ansökan sker via din hemkommun. Klicka på länken nedan för att komma till kommunens ansökningssida:

Nacka >>

Värmdö >>

Så här gör du för att börja hos oss

  1. Gå in på din hemkommuns webbplats.
  2. Välj utbildning i kurslistan. Vi heter AcadeMedia Eductus.
  3. Beslut om antagning sker.
  4. Du börjar hos oss. Vi informerar dig inför start.

Vad kan man jobba som?

En undersköterska arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Arbetsuppgifterna varierar men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet.

Vilka arbetsplatser kan man jobba på?

Vanliga arbetsplatser är till exempel på äldreboenden, i hemsjukvården, på gruppboenden, som personlig assistent, samt på vårdcentraler och sjukhus. De största arbetsgivarna är kommuner och landsting, men privata arbetsgivare blir allt vanligare.

Hur ser arbetsmarknaden för undersköterskor ut?

Efterfrågan på undersköterskor på äldreboenden, inom hemtjänst, på gruppboenden, på vårdcentraler, vårdavdelningar och mottagningar väntas vara mycket stor under de närmaste åren. Detta beror bland annat på att befolkningen och antalet äldre har ökat, vilket lett till ett växande vårdbehov. Det har under lång tid utbildats för få. Detta innebär att möjligheterna till arbete är mycket goda för undersköterskor.

För vem passar utbildningen?

Att läsa till undersköterska passar dig som har följande förmågor:

Empatisk förmåga: Som undersköterska behöver man ha förståelse för situationen vårdtagarna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd och vård.

Kommunikativ förmåga: Det är viktigt att kunna samtala med vårdtagare, patienter och anhöriga. Yrket har krav på att dokumentera skriftligt.

Noggrannhet: Det är viktigt att vara noggrann och arbeta utifrån vårdplaner/genomförandeplaner samt att följa regler och rutiner på arbetsplatsen.

Samarbetsförmåga: I arbetet samarbetar man med andra undersköterskor, vårdpersonal och anhöriga, därför är det viktigt med en god samarbetsförmåga.

Uppmärksam: Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd på förändringar i vårdtagarens fysiska och psykiska tillstånd, för att rapportera till andra yrkesgrupper som avgör om förändrade insatser ska ske.

Vilka förkunskaper krävs?

Du bör ha godkända betyg i svenska från grundskolan, alternativt svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Vi anpassar utbildningen efter dina förkunskaper och indivi­duella behov.

När är nästa ansökningsperiod?

Vård och omsorgsutbildningen har 5 ansökningsperioder per år.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen är totalt på 1500 poäng. Du studerar på heltid under 18 månader.

Kostar det något?

Utbildningen är kostnadsfri, men du ansvarar själv för att låna eller köpa kurslitteraturen. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Det finns möjlighet att ansöka om olika bidrag och lån, kontakta CSN för att ta reda på mer.

Välkommen!

Varför välja Eductus
  • Vi har lång erfarenhet av vuxenutbildning.
  • Våra lärare har lång erfarenhet av branschen och bred kompetens.
  • Vårt mål är att du ska få jobb – det är därför vi finns till.

Undersköterskor har #sverigesviktigastejobb

Den här filmen har Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram.

Fakta om utbildningen

Poäng

1500

Typ

Utbildning

Utbildningsform

Komvux

Nivå

Gymnasial yrkesutbildning

Platser