Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Undersköterska, 1350 p | Vård och omsorg

Undersköterska – en säker väg till jobb!

 

Undersköterska är ett bristyrke och en vård och omsorgsutbildning är en säker väg till jobb. Detta är en yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Du får den kompetens som krävs för att jobba inom vård och omsorg.

Om utbildningen

Utbildningen är indelad i en grundläggande del (bas) samt fyra valbara fördjupningsmoduler. Baspaketet innehåller grundläggande ämnen. Därefter väljer du en av fyra inriktningar: äldreomsorg, hälso- och sjukvård, psykiatri eller funktionsnedsättning/stödassistent.

Utbildningen består av lärarledda lektioner, handledning, lärarande via vår lärplattform, workshops, föreläsningar och praktik (APL). Vi samarbetar med representanter från arbetsmarknaden i våra yrkesutbildningar. Utbildningen anpassas utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov.

För att göra undervisningen flexibel och individanpassad används vår lärplattform där kurserna finns upplagda. På lärplattformen finns studiematerial, instuderingsfrågor och övningsuppgifter.

Utbildningen är betygsgrundande på gymnasienivå. Du kan även komplettera din utbildning med Svenska 1, Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap.

Vilka kurser ingår?

Undersköterska bas, 950 p

 • Hälsopedagogik (HALHAL0)
 • Medicin 1 (MEDMED01)
 • Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0)
 • Psykologi 1 (PSKSY01)
 • Psykiatri 1 (PSYPSY1)
 • Specialpedagogik 1 (SPCSPE01)
 • Vård- och omsorgsarbete 1 (VÅRVÅR01)
 • Vård- och omsorgsarbete 2 (VÅRVÅR02)

TOTALT 40 veckor

Fördjupning funktionsnedsättning/stödassistent, 400 p

 • Friskvård och hälsa (HAAFRI0)
 • Ergonomi (HALERG0)
 • Socialpedagogik (PEASOC0)
 • Specialpedagogik 2 (SPCSPE02)

TOTALT 20 veckor

Fördjupning hälso- och sjukvård, 400 p

 • Akutsjukvård (SJUAKU0)
 • Hemsjukvård (SJUHEM0)
 • Palliativ vård (SJULIN0)

TOTALT 20 veckor

Fördjupning psykiatri, 400 p

 • Psykiatri 2 (PSYPSY02)
 • Rättspsykiatri (PSYRÄS0)
 • Samhällsbaserad psykiatri (PSYSAM0)

TOTALT 20 veckor

Fördjupning äldreomsorg, 400 p

 • Vård och omsorg vid demenssjukdom (GERVÅR0)
 • Äldres hälsa och livskvalitet (GERÄLD0)
 • Palliativ vård (SJULIN0)

TOTALT 20 veckor

Ingår praktik i utbildningen?

I flera av kurserna ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande). Där får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Minst 15% av utbildningstiden genomförs som APL. Vi väljer noggrant ut och kvalitetssäkrar arbetsplatserna. En lämplig handledare utses på arbetsplatsen. Din lärare har kontinuerlig kontakt med dig och handledaren samt gör besök på arbetsplatsen för att säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av praktiken.

Hur ansöker man?

Ansökan sker via din hemkommuns webbplats. Se länk i högerspalten.

Så här gör du för att börja hos oss:

 1. Gå in på din hemkommuns webbplats.
 2. Välj utbildning i kurslistan. Vi heter AcadeMedia Eductus.
 3. Beslut om antagning sker.
 4. Du börjar hos oss. Vi informerar dig inför start.

Vad kan man jobba som?

En undersköterska arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Arbetsuppgifterna varierar men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet. Undersköterskor kan arbeta inom olika områden, exempelvis inom äldreomsorg och hemtjänst, funktionsnedsättningsområdet samt hälso- och sjukvård.

Vilka arbetsplatser kan man jobba på?

Vanliga arbetsplatser är till exempel i hemsjukvården, på sjukhus och äldreboenden. De största arbetsgivarna är kommuner och landsting, men privata arbetsgivare blir allt vanligare.

Hur ser arbetsmarknaden för undersköterskor ut?

Efterfrågan på undersköterskor på vårdavdelning och mottagning väntas vara mycket stor under det närmaste året. Detta beror bland annat på att befolkningen och antalet äldre har ökat, vilket lett till ett växande vårdbehov. Det har under lång tid utbildats för få. Detta innebär att möjligheterna till arbete är mycket goda för undersköterskor på vårdavdelning och mottagning.

För vem passar utbildningen?

Att läsa till undersköterska passar dig som har följande förmågor:

Empatisk förmåga: Som undersköterska behöver man ha förståelse för situationen vårdtagarna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd och vård.

Kommunikativ förmåga: Det är viktigt att kunna samtala med vårdtagare, patienter och anhöriga. Yrket har krav på att dokumentera skriftligt.

Noggrannhet: Det är viktigt att vara noggrann och arbeta utifrån vårdplaner/genomförandeplaner samt att följa regler och rutiner på arbetsplatsen.

Samarbetsförmåga: I arbetet samarbetar man med andra undersköterskor, vårdpersonal och anhöriga, därför är det viktigt med en god samarbetsförmåga.

Uppmärksam: Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd på förändringar i vårdtagarens fysiska och psykiska tillstånd, för att rapportera till andra yrkesgrupper som avgör om förändrade insatser ska ske.

Vilka förkunskaper krävs?

Du måste ha godkända betyg i svenska från grundskolan, alternativt svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Vi anpassar utbildningen efter dina förkunskaper och indivi­duella behov.

När är nästa ansökningsperiod?

Vård och omsorgsutbildningen har fyra ansökningsperioder per år. Gå in på kommunens hemsida för att se när nästa period är.

Hur lång är utbildningen?

Basblocket läser du på 40 veckor om du studerar på heltid. Därefter läser du en fördjupning på 20 veckor.

Kostar det något?

Utbildningen är kostnadsfri. Kurslitteratur kostar och den står du för själv. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Det finns olika bidrag och lån, kontakta CSN för att ta reda på mer.

Varför välja Eductus
 • Vi har lång erfarenhet av vuxenutbildning.
 • Våra lärare har lång erfarenhet av branschen och bred kompetens.
 • Vårt mål är att du ska få jobb – det är därför vi finns till.

Undersköterskor har #sverigesviktigastejobb

Den här filmen har Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram.

Fakta om utbildningen

Poäng

1350

Typ

Utbildning

Utbildningsform

Komvux

Nivå

Gymnasial yrkesutbildning

Längd

60 veckor