Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Socialpedagogik

Ansökan 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

  • Utanförskapets problematik på grund av människors livssituationer samt hur dessa påverkas av sociala, kulturella, kognitiva, fysiska och psykiska begränsningar.
  • Samhällsutvecklingens påverkan, och olika synsätt genom historien, på verksamheter inom vård och omsorg utifrån till exempel klass, kön och etnicitet.
  • Livsvillkor och möjlighet till utveckling för personer som är i behov av stöd och service från samhället.
  • Den fysiska miljön som patienter och brukare vistas i.
  • Socialpedagogiska insatser, till exempel boendestöd.
  • Socialpedagogiska arbetssätt och metoder där utgångspunkten bygger på mötet och relationen mellan patienter och brukare och personal.
  • Innebörden av olika begrepp och teorier inom området socialpedagogik, till exempel livsvärld, omsorgsarena, kommunikativ handling, dialogiskt förhållningssätt, omsorgskvalitet och mellanmänskligt.
  • Socialpedagogiska uppgifter, till exempel boendestöd i hemmiljö.
  • Det egna förhållningssättet i mötet med andra samt bemötandets betydelse.
  • Kommunikation och samtalsmetodik samt den mänskliga relationens betydelse för detta.

 

Fakta om kursen

Kurskod

PEASOC0

Poäng

100

Typ

Kurs

Utbildningsform

Komvux

Platser