Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Ping Pong
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Samhällskunskap grundläggande

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling.

Om kursen

Kunskaper om samhället dig verktyg för att orientera sig och ta ansvar för ditt handlande i en komplex värld.

Genom undervisningen i kursen samhällskunskap får du lära dig utveckla din förmåga att:

  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor
  • ur olika perspektiv,
  • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhälls­
  • frågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Kursinformationen är hämtad från Skolverkets webbplats.
Vill du veta mer om innehållet i kursen gå vidare till skolverket.se.

Fakta om kursen

Kurskod

GRNSAM2

Poäng

150

Typ

Kurs

Utbildningsform

Komvux

Nivå

Grundläggande

Praktisk information

Anmälan: via kommunens vuxenutbildning

Platser