Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Medier, samhälle och kommunikation 2

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Mediernas tillkomst, utveckling och påverkan ur ett historiskt och dagsaktuellt perspektiv. Mediernas roll i samhället och deras betydelse för utvecklingen av demokratin och samtidskulturen.
 • Analys av nationella och internationella mediestrukturer och pågående förändringar inom dem. Teorier och modeller som behandlar mediernas utveckling och förändring i ett nationellt och internationellt perspektiv.
 • Grundläggande kommunikationsteori och olika aspekter på de strategier och drivkrafter som styr olika aktörers kommunikation i samhället.
 • Lagar och andra bestämmelser samt internationella överenskommelser och etiska regler inom kommunikationsområdet.
 • Mediers budskap och olika perspektiv på vad medier betyder för att sprida värderingar och attityder globalt.
 • Mediers olika användningsområden samt hur massmedier används för att föra ut budskap till olika mottagare.
 • Organisationer, ägare och opinionsbildare samt hur de använder medier för att påverka samhället.
 • Informationssökning via olika digitala medietillämpningar och kritisk granskning av deras relevans och trovärdighet.
 • Fakta om kursen

  Kurskod

  MERMEE02

  Poäng

  100

  Typ

  Kurs

  Platser