Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Medicin 1

Ansökan 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

  • Människokroppens uppbyggnad och utveckling samt dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd, försvar och fortplantning.
  • Vanliga sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser, undersökningar, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
  • Vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.
  • Vanliga mikroorganismer och deras spridningsvägar.
  • Första hjälpen vid skador och akuta sjukdomar samt hjärt-lungräddning.
  • Samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer.
  • Brandsäkerhetsarbete som att upptäcka och åtgärda brandrisker samt agerande i händelse av brand.
  • Medicinsk terminologi.

 

Fakta om kursen

Kurskod

MEDMED01

Poäng

150

Typ

Kurs

Utbildningsform

Komvux

Platser