Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Människans språk 1

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Språk och språkfamiljer i världen, majoritets- och minoritetsspråk. Var och hur språken används och deras typiska egenskaper.
 • Språklig evolution och språkhistoria. Teorier kring språkets ursprung. Hur språk uppstår, utvecklas och förändras samt hur och varför de slutar att användas.
 • Olika språks uppbyggnad, till exempel vad gäller ljudsystem och satsmönster, samt relevanta begrepp och metoder.
 • Andra typer av språk och kommunikation, till exempel kroppsspråk, teckenspråk och konstgjorda språk.
 • Språkutveckling och hur man lär sig språk. Första- och andraspråksinlärning samt vad det innebär att kunna ett språk. Olika hjälpmedel och metoder som stödjer språkinlärning.
 • Språklig mångfald i samhället och hos individen samt tvåspråkighet och flerspråkighet.
 • Undersökningar av språkliga företeelser, praktisk språkrelaterad problemlösning och arbete med språkljud via olika medier.
 • Språks och språkinlärnings betydelse kulturellt, politiskt och socialt, till exempel språk som maktmedel och språk som identitetsmarkör, samt språkets roll i interkulturell kommunikation.
 • Fakta om kursen

  Kurskod

  MÄKMÄK01

  Poäng

  100

  Typ

  Kurs

  Platser