Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Konstarterna och samhället

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Orientering om samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem.
 • Kulturbegreppets olika innebörder samt relationen mellan etablerade konstformer och populärkultur.
 • Samband mellan samhällsförändring och konstnärliga uttrycksformer, i nutiden och med historiska tillbakablickar.
 • Konstnärliga uttrycksformers roll och villkor i dagens samhälle. Frågor som rör upphovsrätt, yttrandefrihet, demokrati och censur liksom tekniska möjligheter att presentera konstnärligt skapande.
 • Det konstnärliga yrkesutövandets villkor samt föreställningar om kreativitet och vad som kännetecknar kreativa miljöer.
 • Elevernas eget skapande och hur det förhåller sig till samtidens konstnärliga uttryck.
 • Analys och tolkning av aktuella kultur- och konstföreteelser. Begrepp och teorier som förekommer i aktuell kulturdebatt.
 • Fakta om kursen

  Kurskod

  KOSKOS0

  Poäng

  50

  Typ

  Kurs

  Utbildningsform

  Komvux

  Platser