Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Hemsjukvård

Ansökan 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder som kan utföras i hemmet.
  • Vård i livets slutskede.
  • Människors reaktioner i kris och hur de kan hanteras inom vården.
  • Etiska frågeställningar i samband med vård i hemmet, till exempel rätten till integritet när hemmet blir en vårdplats.
  • Medicintekniska uppgifter som, enligt lagar och andra bestämmelser, inte kräver formell kompetens, till exempel blodprovtagning och sårvård.
  • Vårdplanering, dess syfte, innehåll och hur en sådan görs.
  • Medicinteknisk och annan utrustning.
  • Betydelsen av bemötande, kommunikation och samarbete.
  • Rehabilitering, habilitering och egenvård som kan utföras i hemmet.
  • System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.

 

Fakta om kursen

Kurskod

SJUHEM0

Poäng

100

Typ

Kurs

Utbildningsform

Komvux

Platser