Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen – inledande kurs

Hos oss kan du läsa en grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen. Det här är en inledande kurs. Du får kunskaper i att förstå och förklara dina levnadsvillkor, både de sociala sammanhang du ingår i samt hur det förflutna påverkar livet idag och de val som görs inför framtiden.

Kunskaper i de samhällsorienterande ämnena ger dig verktyg att delta i samhällslivet, att påverka din livssituation och att bidra till samhällets utveckling. Dessa kunskaper är särskilt betydelsefulla i en komplex samtid som präglas av snabb utvecklingstakt, globalisering och mångfald.

I kursen lär du dig: 

  • Reflektera över hur individer och samhällen organiseras, fungerar och förändras samt hur individer och grupper samverkar.
  • Använda en geografisk referensram samt reflektera över samspelet mellan människa, natur och samhälle.
  • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
  • Analysera religioner och livsåskådningar och hur de påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
  • Söka, analysera och kritiskt granska information från olika källor samt uttrycka och värdera olika ståndpunkter och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
  • Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Ansök via Vuxenutbildningen i din kommun 

Kursen hålls i samarbete med din kommun. Ansökan sker via din hemkommun. 

Få mer information om kursen 

Välkommen att kontakta oss för mer information. Kontaktuppgifter hittar du till höger eller längst ner på sidan. 

  

Vill du veta mer om kunskapskrav i kursen kan du läsa det på skolverket.se. 

 

Fakta om kursen

Kurskod

GRNSOA2

Poäng

100

Typ

Kurs

Utbildningsform

Komvux

Nivå

Grundläggande nivå

Platser