Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Estetisk kommunikation 3

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Estetiska uttrycksformer, begrepp, tekniker och metoder.
 • Utforskande av kreativa möjligheter.
 • Gruppdynamik i skapande arbete.
 • Aktiv samverkan mellan olika konstformer.
 • Konstnärlig produktionsprocess från idé till färdig gestaltning.
 • Relationen mellan delar och helhet i en större estetisk produktionsprocess.
 • Framställning och presentation av färdig gestaltning.
 • Möte med publik eller betraktare.
 • Konstteoretiska och kulturhistoriska begrepp och teorier om konstnärlig kommunikation och gestaltning och konstnärligt skapande.
 • Etiska överväganden om påverkan och kommunikation. Hur olika val under en konstnärlig process kan få etiska och konstnärliga konsekvenser.
 • Fakta om kursen

  Kurskod

  ESTEST03

  Poäng

  100

  Typ

  Kurs

  Platser