Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Ping Pong
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Elevassistent | Barn och fritid | Täby

Vill du arbeta med barn som behöver extra stöd i skolan? 

I så fall är utbildningen till elevassistent inom barn och fritid intressant för dig. Elevassistenter hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan till exempel vara elever med annat modersmål än svenska.

Om utbildningen

Utbildningen är på distans och består av lektioner, handledning, lärande via vår lärplattform, workshops, föreläsningar och praktik (APL). Som distanselev hos oss har du möjlighet att komma till en träff på skolan i Liljeholmen, Stockholm en gång i veckan, onsdagar klockan 13.00 – 16.00.

Vi samarbetar med representanter från arbetsmarknaden i våra yrkesutbildningar. Utbildningen anpassas utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov.

För att göra undervisningen flexibel och individanpassad används vår lärplattform där kurserna finns upplagda. På lärplattformen finns studiematerial, instuderingsfrågor och övningsuppgifter.

Utbildningen är betygsgrundande på gymnasienivå. Du kan även komplettera din utbildning med Svenska 1, Svenska som andraspråk 1, Samhällskunskap 1a1 och gymnasiearbete.

Vilka kurser ingår?

Elevassistent bas 900 poäng (A+B-nivå)

 • Hälsopedagogik (HALHAL0) 100 p
 • Kommunikation (PEDKOU0) 100 p
 • Lärande och utveckling (PEDLÄR0) 100 p
 • Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) 100 p
 • Pedagogiska teorier och praktiker (PEDPED0) 100 p
 • Pedagogiskt ledarskap (PEDPEG0) 100 p
 • Människors miljöer (PEDMÄI0) 100 p
 • Grundläggande vård och omsorg (GRUGRD0) 100 p
 • Etnicitet och kulturmöten (SOIETN0) 100 p

Elevassistent påbyggnadspaket  500 poäng (C-nivå)

 • Barns lärande och växande (PEDBAS0), 100 p
 • Pedagogiskt arbete (PEGPEA0), 200 p
 • Specialpedagogik 2 (SPCSPE02), 100 p
 • Gymnasiearbete (GYARBF), 100 p

Valbara gymnasiegemensamma kurser 150 poäng 

 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska som andraspråk eller Svenska 1, 100 p

Ingår praktik i utbildningen?

I flera av kurserna ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande). Där får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Minst 15% av utbildningstiden genomförs som APL. Vi väljer noggrant ut och kvalitetssäkrar arbetsplatserna. En lämplig handledare utses på arbetsplatsen. Din lärare har kontinuerlig kontakt med dig och handledaren samt gör besök på arbetsplatsen för att säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av praktiken.

Vilka förkunskaper krävs?

Du måste ha godkända betyg i svenska från grundskolan, alternativt svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Vi anpassar utbildningen efter dina förkunskaper och indivi­duella behov.

Hur ansöker man?

Ansökan sker via din hemkommuns webbplats.

Så här gör du för att börja hos oss:

 1. Gå in på din hemkommuns webbplats.
 2. Välj utbildning i kurslistan. Vi heter AcadeMedia Eductus.
 3. Beslut om antagning sker.
 4. Du börjar hos oss. Vi informerar dig inför start.

Vilka arbetsuppgifter har en elevassistent?

Elevassistenter arbetar med barn och ungdomar som har behov av särskilt stöd. Det kan till exempel handla om hjälp att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. Arbetsuppgifterna för elevassistenter varierar mycket. I grunden är elevassistentens uppgift att finnas med som en extra resurs för en eller flera elever i skolan.

Vilka arbetsplatser kan man jobba på?

Elevassistenter arbetar inom skolan. Många elevassistenter arbetar på särskolor eller specialskolor.

Hur ser arbetsmarknaden för elevassistenter ut?

Arbetsmarknaden för elevassistenter förväntas vara i balans under det närmaste året. Detta innebär att det finns ungefär lika många jobb att söka som det finns personer som kan ta dessa jobb. Efterfrågan påverkas av vilka satsningar på elevstöd som kommunerna prioriterar, liksom av vilka insatser som görs för att avlasta den ansvarige läraren. Tillgången på elevassistenter bedöms vara tillräcklig för att möta efterfrågan på ett års sikt. Möjligheterna till arbete varierar dock mellan olika delar av landet.

För vem passar utbildningen?

Du som vill läsa till elevassistent bör ha följande förmågor:

 • Ansvarsfull: Elevassistenter är ett viktigt stöd för de elever man arbetar med. Elevassistenten ska hjälpa eleven på ett sådant sätt att barnet, trots eventuella svårigheter, ska ges samma förutsättningar att klara skolan som andra barn. Det ställer krav på att man är lyhörd inför elevens behov och egna önskemål.
 • Social förmåga: Elevassistenten behöver kunna skapa goda relationer till de elever man arbetar med och även till annan personal och lärare på skolan.
 • Tålmodig: Arbetet med att skapa förtroende och stödja elever sker ibland på lång sikt och det är viktigt att kunna ha tålamod.

När är nästa ansökningsperiod?

Utbildningen har fyra ansökningsperioder per år. Gå in på kommunens hemsida för att se när nästa period är.

Hur lång är utbildningen?

Du läser utbildningen på heltid i 60 veckor.

Kostar det något?

Utbildningen är kostnadsfri. Kurslitteratur kostar och den står du för själv. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Det finns olika bidrag och lån, kontakta CSN för att ta reda på mer.

Varför välja Eductus
 • Vi har lång erfarenhet av vuxenutbildning.
 • Våra lärare har lång erfarenhet av branschen och bred kompetens.
 • Vårt mål är att du ska få jobb – det är därför vi finns till.

Fakta om utbildningen

Poäng

1400-1550

Typ

Utbildning

Utbildningsform

Komvux

Nivå

Gymnasial yrkesutbildning

Platser