Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Bild och form – specialisering

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Bilden och bildens element, hur de uttrycker stämningar, betydelser och berättelser i olika genrer, samt hur betraktaren tolkar bilden utifrån dess beståndsdelar.
 • Bilders sätt att avspegla olika perspektiv, till exempel genus och klass, etnicitet och ålder hos konstnär och betraktare.
 • Planering av bildprojekt och arbete i konstnärliga processer.
 • Undersökande arbete, problemlösning i bild, problematisering i bild.
 • Strömningar i samtidskonst och populärkultur som inspiration till konstnärligt arbete.
 • Fördjupning av uttrycksförmåga och hantverksskicklighet i två- och tredimensionella bildtekniker, i traditionella material och metoder och i nya tekniker och medier, med syfte att utforma bildspråkliga budskap och konstnärliga gestaltningar.
 • Utställning och presentation av färdiga arbeten. Marknadsföringsaspekter och grafisk formgivning.
 • Kategorisering, analys, tolkning och värdering av egna, andra elevers och professionellas gestaltningsarbeten.
 • Etiska frågeställningar och metoder för reflektion över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet.
 • Fakta om kursen

  Kurskod

  BILBIL00S

  Poäng

  100

  Typ

  Kurs

  Platser