Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Akutsjukvård

Ansökan 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

  • Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.
  • Vård och omsorg före, under och efter operation.
  • Smärta samt farmakologisk och annan smärtbehandling.
  • Människors reaktioner i kris och hur de kan hanteras inom vården.
  • Etiska frågeställningar i samband med akuta och andra sjukdomar, till exempel prioritering av patienter.
  • Medicintekniska uppgifter som, enligt lagar och andra bestämmelser, inte kräver formell kompetens, till exempel blodprovtagning och sårvård.
  • Medicinteknisk och annan utrustning.
  • Betydelsen av bemötande av, samt kommunikation och samarbete med, människor i krissituationer.
  • Rehabilitering, habilitering och egenvård.
  • System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.

 

Fakta om kursen

Kurskod

SJUAKU0

Poäng

200

Typ

Kurs

Platser