×

 

Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Prövning

Prövning är för dig som vill göra en bedömning av dina kunskaper. Du som är bosatt i Sverige och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning har möjlighet att genomgå prövning för att få betyg inom ett visst ämne.

En prövning är en bedömning av dina kunskaper i ett ämne. Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg. Det är du själv som ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper inför prövningen.

Vi erbjuder prövning i följande ämnen
 • Grundläggande Engelska
 • Grundläggande Matematik
 • Svenska som andraspråk
 • Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen, inledande kurs
 • Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen, fortsättningskurs
 • Grundläggande kurs i naturorienterande ämnen, inledande kurs
 • Grundläggande kurs i naturorienterande ämnen, fortsättningskurs
 • sfi studieväg 2 – delkurs B, C och D
 • sfi studieväg 3 – delkurs C och D

Gäller endast sfi

För att få göra en prövning inom sfi, är det viktigt att du inte är inskriven i den kurs, prövningen gäller. Du måste visa upp ett intyg från Vuxenutbildningscentrum innan du får göra prövningen.

Hur anmäler man sig?

 1. Skicka din anmälan via e-post till vår studie- och yrkesvägledare.
 2. När du ansökt om prövning kommer du att bli kontaktad av läraren ca 2 veckor innan prövningen. Du får då mer information om hur prövningen kommer att gå till.

Kostnad

Om du har ett icke godkänt betyg från komvux är prövningen kostnadsfri. Om du har ett icke godkänt betyg från annan skolform än komvux kostar prövningen 500 kr.

Har du ett godkänt eller högre betyg oavsett skolform kostar prövningen 500 kr.

Kontakt prövning

Har du frågor om prövning eller vill göra en anmälan, kontakta vår studie- och yrkesvägledare.